DUYURU

MESLEKİ YETERLİLİK SINAV TARİHİ 20 ARALIK 2014 OLARAK AÇIKLANMIŞTIR.
SINAV BAŞVURU TARİHİ 11 EKİM 2014  TARİHİNDE BAŞLAYACAK OLUP
25 EKİM 2014 TARİHİNDE SONA ERECEKTİR


 
SRC TÜRÜ BELGE ALMAK İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

SRC TÜRÜ MESLEKİ YETERLİLİK BELGESİ ALMAK İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

1)      25.02.2006 TARİHİNDEN ÖNCE ALINMIŞ EN AZ 3 YILLIK C, D, E SINIFI EHLİYETİN FOTOKOPİSİ

2)      NÜFUS CÜZDANI FOTOKOPİSİ

3)      2 ADET FOTOĞRAF

4)      KİMLİK ÜCRETİNİN YATIRILDIĞINI GÖSTERİR DEKONT

5)      SRC 1, SRC 2,SRC 3, SRC 4 TÜRLERİNDEN HANGİSİNİ İSTEDİĞİNE DAİR DİLEKÇE


 
DUYURU

Daha önce sadece şehirlerarası ve şehir içi eşya/yük taşımacılığında çalışan şoförler ile şehirlerarası yolcu taşımacılığında çalışan şoförlerin “ Sürücü Mesleki Yeterlilik Belgesi” bulundurulmaları zorunlu iken, 8 Şubat 2008 tarih ve 26781tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 5728 sayılı Temel Ceza Kanunlarına Uyum Amacıyla Çeşitli Kanunlarda ve Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunla, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanununun 5 inci maddesine; “Ayrıca, karayoluyla yük ve yolcu taşımacılığı faaliyetlerinde kullanılan ticari araçlarda çalışan şoförlerin, Sürücü Mesleki Yeterlilik Belgesi almaları zorunludur” cümlesi eklenmek suretiyle, şehir içi yolcu taşımacılığında çalışan şoförler de bu kapsama dahil edilmiş ve böylelikle tüm ticari araç şoförlerinin Mesleki Yeterlilik Belgesi almaları zorunlu hale getirilerek kapsam genişletilmiştir.

 

Bu nedenle, kapsama yeni dahil olan ve doğrudan (eğitimden ve sınavdan muaf olarak) Mesleki Yeterlilik Belgesi alma hakkından faydalanmak için müracaat etmek isteyen şoförlerin bu haktan faydalanmalarını ve bu müracaatların incelenmesini, değerlendirilmesini ve mesleki yeterlilik belgelerinin düzenlenerek zamanında kendilerine teslim edilmesini teminen;

1)     Karayolu Taşımacılık Faaliyetleri Mesleki Yeterlilik Eğitimi Yönetmenliği’nin Geçici 2 inci maddesine göre doğrudan (eğitimden ve sınavdan muaf olarak) veya Geçici 3 üncü maddesine göre eğitimden muaf, ancak sınavla Mesleki Yeterlilik Belgesi almak isteyen Üst Düzey Yöneticiler ve Orta Düzey Yöneticiler ile şoförler için belirlenen müracaat süresine 31 Aralık 2008 tarihi itibariyle son verilmesi,

2)     Taşıma mesafesine bakılmaksızın il sınırları içinde yapılan yolcu ve eşya taşımalarında, 100km’ye kadar olan şehirlerarası yolcu taşımalarında, belediye sınırları ile mücavir alanı içindeki şehiri içi yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan kamyonetlerde çalışan şoförler için; Mesleki Yeterlilik Belgesi almaları ile ilgili düzenleme yapılıncaya kadar bu kişilerden Mesleki Yeterlilik Belgesi aranmaması,

3)     Bu Genelge’nin 2 inci maddesinde sayılanlar dışında kalan ticari araçları kullanan şoförlerden 01 Aralık 2008 tarihinden itibaren Mesleki Yeterlilik Belgesi aranması ve bu belgesi olmayan şoförler ve işletmeciler hakkında 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanununun 26 ncı maddesinin (k) bendine göre işlem yapılması

 


 
BANKA VE HESAP NUMALARALARI HAKKINDA

SINAV ÜCRETİNİN YATIRILACAĞI BANKA VE HESAP NUMARASI AŞAĞIDA BELİRTİLMEKTEDİR.

2014 Yılı içindeki Mesleki Yeterlilik Sınavları doğrudan Bakanlığımızca gerçekleştirileceğinden sınav başvuru başlangıç tarihleri ve 2014 Yılı içesinde yapılacak Mesleki Yeterlilik Sınav ücreti yeniden belirlenmiştir. Sınavın doğrudan Bakanlığımızca yapılmasına bağlı olarak ilgili mevzuat gereğince sınav ücreti 32.00 TL’dir.

 

Sınav ücreti, sınava girecek olan şahsın T.C. kimlik numarası belirtilerek Halk Bankası Necatibey Şubesi nezdindeki TR88 0001 2009 3860 0005 0000 47 IBAN numaralı Hesaba yatırılacaktır. Ayrıca, sadece sınavı kazanan kişiler T.C. kimlik numarasını belirtilerek Mesleki Yeterlilik Belgesi kart bedeli olan 15.00 TL. Ücretini de Halk Bankası Necatibey Şubesi nezdindeki aynı hesaba ödemeleri halinde kartları basılarak adreslerine gönderilecektir.

 

BAŞKENT SRC Mesleki Yeterlilik Eğitim Merkezimiz Değerli hocalar nezaretinde Kaliteli eğitim vererek başarılarımızı en üst seviyede tutmayı amaçlamıştır. Yolcu, Eşya ve kargo taşımacılığı sırasında istenecek olan belgenin alınmadan yola çıkılması halinde, hem sürücüye, hem de şirkete para cezası uygulanmaktadır.

 

Amacımız sizlerin böyle bir olumsuzluk karşısında zarar görmemenizi sağlamak ve SRC belgenizi alabilmenizi sağlamaktır.

 

Kurumumuza yapılacak müracaatlarda; sürücü kursu ve psikoteknik muayene merkezine yönlendirmeler yapılarak talep sahiplerine kolaylıklar sağlanmaktadır.