Madde 5 — Mesleki yeterlik belgesine sahip olma şartına tabi personelin bu belgelerini, yapılacak denetimlerde ibraz etmeleri zorunludur.