BAŞKENT SRC > DENEME TESTİ 19
SINAVA KATILAN TÜM KURSİYERLERİMİZE BAŞARILAR DİLERİZ
1.    1 Eşya ve kargo taşımalarında çalışacak bir sürücü için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
  A-) En az lise veya dengi okullardan birini bitirmiş olmaları gerekir
  B-) 26 yaşından gün almış olmaları gerekir
  C-) 63 yaşından gün almamış olması gerekir
  D-) Bedeni ve psikoteknik açıdan sağlıklı olduklarını gösteren bir sağlık raporunu her yıl almaları gerekir
2.    2 SRC3 Mesleki Yeterlilik Belgesi sahibi olan sürücüler için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
  A-) Sadece yurtiçi yolcu taşımacılığında çalışabilirler
  B-) Sadece yurtiçi eşya kargo taşımacılığında çalışabilirler
  C-) Sadece yurtdışı eşya ve kargo taşımacılığında çalışılabilirler
  D-) Hem yurt dışı hemde yurtiçi eşya taşımacılığında çalışılabilirler
3.    3 Aşağıdakilerden hangisi geçici ve doğru kanama durdurma yöntemlerindendir?
  A-) Kanayan yere tütün bastırmak
  B-) Kanayan yere tentüdiyot dökmek
  C-) Kanayan yere parmakla basınç yapmak
  D-) Hiçbirşey yapmadan hekimin önlem almasını beklemek
4.    4 şoförlerin çalışma sürelerini ve bu süre içerisindeki kural dışı hareketlerini izlemek ve kuralları ihlal etmeyi ihtiyat haline getiren şöförlerin eğitimleri ve bu konuda önleyici tedbirleri almak kimin görevlerinden biridir?
  A-) Ulaştırma Bakanlığının
  B-) Yük ve yolcu taşıması yapan araç işletenlerinin
  C-) Kara yollarında trafik güvenleğini sağlayan trafik görevlilerinin
  D-) şoförler ve otomobilciler federasyonunun
5.    5 Taşıma işlerinde istihdam edilenlerin almak zorunda oldukları Meleki yeterlilik Belgeleri hansi yönetmelik ile düzenlenmiştir?
  A-) Karayolu trafik Yönetmeliği
  B-) Karayolu Taşıma Yönetmeliği
  C-) Motorlu Taşıt Sürücü Kursları Yönetmeliği
  D-) Araç Muayene ıstasyonları Yönetmeliği
6.    6 Bir şirketin Trafiğe çıkardığı araçların kaydı için tutulması gereken defterde bulunması zorunlu olan bilgiler nelerdir?
  A-) Taşıtların cins ve plakarını, şoferlerin kimler olduğunu, işe çıkış yer, gün ve saati ile gidilicek yer bilgileri
  B-) Taşıt plakaları ile gidilen yer bilgileri
  C-) Taşıt plakaları ile şöförünün adı soyadı
  D-) Taşıt cinsi, şoförlerin kimler olduğu,işe çıkış saati, ve gidilicek güzergah
7.    7 Sevk irsalliyesi, taşıma irsaliye ve taşıma senedinde belirtilen eşyanın teslim edileceği kişiye ne denmektedir?
  A-) Taşıma
  B-) Gönderilen
  C-) Gönderen
  D-) Nakit ambarı işletmecisi
8.    8 Normal dinlenme pozisyononda olan yetişkin bir insanın kalbinin atım sayısı (nabız) aşağıdakilerden hangisidir?
  A-) 10-20
  B-) 40-50
  C-) 60-80
  D-) 100-120
9.    9 Taşımacılar en uzun nekadar sürede bir şoförlerin ceza puanı durumu Emniyet Genel Müdürlüğünden öğrenmek zorundadırlar? Taşımacılar en uzun ne kadar sürede bir şoförlerin ceza puanı durumu Emniyet Genel Müdürlüğünden öğrenmek zorundadırlar?
  A-) Altı ay
  B-) Üç ay
  C-) Oniki
  D-) Dört ay
10.    10 4925 sayılı Karayolu Taşıma kanunu gereğince,şehirlerarası yollarda yük ve yolcu taşımacılığı yapan tüm araçların şoförlerinin sahibi olması gereken belgelerden birisi aşağıdakilerden hangisidir?
  A-) Araç kasko belgesi
  B-) SRC belgesi
  C-) K belgesi
  D-) Ticari taşıt kullanım belgesi
11.    11 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunua göre herhangi bir ilin herhangi bir naoktasından veya yerleşim biriminden başlayıp diğer bir ilin herhangi bir noktasında veya yerleşim biriminde biteb taşımaya nedenir?
  A-) şehirlerarası taşıma
  B-) Uluslararası taşıma
  C-) Düzenli sefer
  D-) Arızi sefer
12.    12 Bacakta turnike uygulama bölgesi neresidir?
  A-) Diz ile kalça arası
  B-) Diz ile ayak arası
  C-) Diz kapağının olduğu bölge
  D-) Ayak bileği alt kımı
13.    13 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunua göre taşıtı kullanan sürücüyle hizmetliler dışında taşıtta bulunan kişiler hangi adla anılır?
  A-) Yolcu bileti
  B-) Yolcu
  C-) Taşımacı
  D-) Bakanlık
14.    14 Yetki Belgei olmadan Karayolu Taşıma Yönetmeliğinde belirtilen işlerin yapılması halinde uygulanacak cezanın miktarı nedir?
  A-) 10 ihtar
  B-) 5.000 YTL ıdari Para Cezası
  C-) 20 ihtar
  D-) 3.000 YTL ıdari Para Cezası
15.    15 Kendi iştigal konusu ile ilgili kendi araçları ile yurtiçinde kendine ait eşyanın taşımacılığını yapacaklara hangi yetki belgesi verilir?
  A-) K1
  B-) C1
  C-) K2
  D-) C2
16.    16 Ticari amaçla yurtiçi eşya taşımacılığı yapacak firmalara hangi yetki belgesi verilir?
  A-) K1
  B-) C1
  C-) K2
  D-) C2
17.    17 K Türü Yetki Belgesi sahibi firmalar en az kaç tane kiralık olarak çalıştırabilirler?
  A-) 3 araç
  B-) Öz mal araç sayısının 2 katı
  C-) 5 araç
  D-) Kiralık araç çalıştıramazlar
18.    18 Yurtiçi ev ve büro eşya taşımacılığı yapacak firmalara hangi yetki belgesi verilir?
  A-) K1
  B-) K2
  C-) K3
  D-) K4
19.    19 En hafif dereceli iz bırakmayan yanıklar aşağıdakilerden hangisidir?
  A-) Birinci derece yanıklar
  B-) ıkinci derece yanıklar
  C-) Üçüncü derece yanıklar
  D-) Birinci ve ikinci derece yanıklar
20.    20 Araç kullanma ve dinlenme sürelerine ilişkin kurallar ile yol ve araç güvenliğine,çevrenin korunmasına ve meskeki sorumluluğa iliskin diğer kuralları içeren düzenlemeleri yılda 3 kez ihlal edenlere mesleki saygınlık ilkesini/kuralını ihlal ettiği kabul edilerek kaç ihtar verilir? Araç kullanma ve dinlenme sürelerine ilişkin kuallar ile yol ve araç güvenliğine,çevrenin korunmasına ve meskeki sorumluluğa iliskin diğer kuralları içeren düzenlemeleri yılda 3 kez ihlal edenlere mesleki saygınlık ilkesini/kuralını ihlal ettiği kabul edilerek kaç ihtar verilir?
  A-) 5 ihtar
  B-) 10 ihtar
  C-) 25 ihtar
  D-) 50 ihtar
21.    21 Yetki Belgelerinin süresi kaç yıldır?
  A-) 2 yıl
  B-) 3 yıl
  C-) 5 yıl
  D-) 10 yıl
22.    22 Kaldırılmaya ihtarlar kaç adede ulaştığında Yetki Belgesi iptal edilir?
  A-) 30 gün
  B-) 60 gün
  C-) 90 gün
  D-) 150 gün
23.    23 Bir yıl içinde aynı nitelikte üç defa suç işlediği tespit edilen yetki belgesi sahiplerine işlediği suçların cezalarını toplamının on katı ayrıca para cezası verilmektedir. Bu suçun taşıt sürücüleri tarafından işlenmiş olması halinde taşıt sürücüsüne hangi ceza verilir?
  A-) Sürücünün mesleki yeterlilik belgesi (SRC- Belgesi ) iptal edilir
  B-) Sürücünün mesleki yeterlilik belgesi (SRC- Belgesi ) 1 ay süreyle geri alınır
  C-) Sürücünün mesleki yeterlilik belgesi (SRC- Belgesi ) 1 yıl süreyle geri alınır.
  D-) Sürücünün sorumluluğu yetki belgesi sahibinde olduğundan suçun taşıt sürücüsü tarafından işlenmesi veilecek cezayı erkilemez
24.    24 Sürücülerin bedebi ve psikoteknik açıdan sağlıklı olduklarını gösterir sağlık raporunu yetkilli sağlık kuruluşlarınından hangi sıklıkta almaları gerekmektedir?
  A-) Her yıl
  B-) 10 Yılda bir
  C-) 5 Yılda bir
  D-) 2 Yılda bir
25.    25 Taşıt kartlarının asıllarının nerede bulundurulması gerekmektedir?
  A-) ış yerinde
  B-) Aslı iş yerinde, noter tastikli örneği araçta
  C-) Taşıtta
  D-) Aslı iş yerinde, noter tastikli örneği muhasebecide