BAŞKENT SRC > DENEME TESTİ 11
SINAVA KATILAN TÜM KURSİYERLERİMİZE BAŞARILAR DİLERİZ
1.    Kendimizi stresli-gergin hissettiğimizde aşağıdakilerden hangisini yapmamalıyız?
  A-)Düşünce tarzımızı değiştirmeliyiz
  B-)Derin nefes almamalıyız
  C-)Nefesi burnumuzdan alıp ağzımızdan vermeliyiz
  D-)Konuşmalıyız
2.    Psikolojinin günümüzdeki tanımı aşağıdakilerden hangisidir?
  A-)ınsan bilincini inceleyen bilim dalıdır
  B-)Doğrudan gözlenebilen davranışları inceleyen bilim dalıdır
  C-)ınsan ve hayvan davranışlarını inceleyen bilim dalıdır
  D-)ınsanın biyolojisini inceleyen bilim dalıdır
3.    Kişilerin belirli konulardaki düşünce ve duygularını saptamak üzere hazırlanan soru listesine ne ad verilir?
  A-)Vaka incelemesi
  B-)Gözlem
  C-)Anket
  D-)Mülakat
4.    Aşağıdakilerden hangisi şiddetli davranış bozuklukları ile ilgilidir?
  A-)Okul psikolojisi
  B-)Danışmanlık psikolojisi
  C-)Klinik psikolojisi
  D-)Endüstri psikolojisi
5.    Asit-baz veya bilinmeyen bir kimyasal sıvıyı yeni içtiği fark edilen kişilere, ilkyardım olarak aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?
  A-)Kusturmak
  B-)Bol su içirmek
  C-)Sarımsaklı yoğurt yedirmek
  D-)Kahve içirmek
6.    Bilinci kaybolmuş bir kazazedenin, solunum yolunun tıkanarak boğulmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
  A-)Bilincinin kaybolması ve buna bağlı olarak çenesinin kasılması
  B-)Dilin gevşeyip soluk yoluüzerine düşmesi ve soluk yolunun tıkanması
  C-)Başın arkaya gitmesi ve soluk yolunu tıkaması
  D-)Bilincin kaybolması ve bunun bir sonucu olarak vücudun kasılması
7.    Aşağıdakilerden hangisi strese neden olan faktörlerden bir tanesi değildir?
  A-)Ekonomik problemler
  B-)ışin yoğunluğu
  C-)Olumsuz kişilik özellikleri
  D-)Hepsi strese neden olan faktörlerdir
8.    Aşağıdakilerden hangisi bir kişilik özelliği değildir?
  A-)Pasif
  B-)Öğrenci
  C-)Sakin
  D-)Dışadönük
9.    Aşağıdakilerden hangisi davranışlar üzerine etki eden faktördür?
  A-)Suçlu kişilerde yakalanma ve ödetme korkusu yoktur
  B-)Kafaları karmakarışık kişiler çalışmayı severler
  C-)Kafanın karmakarışıklığı bulaşıcıdır, çevresindekilerin de kafalarının karışmasına neden olur
  D-)Dürüst insanlarla çalışmak zordur
10.    Motivasyonun kelime olarak anlamı aşağıdakilerden hangisini ifade eder?
  A-)Hareket etmek anlamına gelir
  B-)Durmak anlamına gelir
  C-)ısteksizlik anlamına gelir
  D-)Kazaya meyilli anlamına gelir
11.    Aşağıdakilerden hangisi kişiliği belirleyen faktörlerle ilgili doğru bir tespittir?
  A-)Aile faktörü kişiliği etkilemez
  B-)Coğrafi ve fiziki faktörler kişiliği etkilemez
  C-)Sadece aile faktörü kişiliği etkiler diğer faktörler etkilemez
  D-)Aile, coğrafi ve fiziki faktörler kişiliği etkiler
12.    Psikolojinin alt dalları ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
  A-)Gelişim psikolojisinin konusu çocukluk döneminde meydana gelen fiziksel ve psikolojik değişikliklerdir
  B-)Endüstri psikolojisi iş ve endüstri ortamında gözlenen davranış görüntüleriyle ilgilenir
  C-)Danışmanlık psikolojisi eğitim kurumlarında öğrencilerin eğitim ve öğretimine ilişkin sorunlarıyla ilgilenir
  D-)Deneysel psikolojide davranışın temel ilke ve kurallarının belirlenmesine çalışır
13.    Yaşantılar sonucu davranışlarda meydana gelen oldukça uzun süreli değişimlere ne ad verilir?
  A-)Öğrenme
  B-)Güdü
  C-)ıç güdü
  D-)Dikkat
14.    Başka insanların deneyimlerinden yararlanarak öğrenmeye ne ad verilir?
  A-)Tepkisel koşullanma
  B-)Sosyal öğrenme
  C-)Eğitimsel öğrenme
  D-)Deneme yanılma
15.    Hangisi stres kaynağı değildir?
  A-)Yükün gabari sınırını aşması
  B-)Uzun süre araç kullanma
  C-)ıstenilen saatte ilgili yere ulaşmama korkusu
  D-)Yüksek motivasyonla yola çıkmak
16.    Hangisi motivasyonu arttırmaz?
  A-)Kendimize güven duymamız
  B-)Sabırlı olmamız
  C-)Başarısızlık üzerine düşünmemiz
  D-)ış yapma yeteneğinizin artması
17.    Hangisi motivasyonun iş yaşamı üzerindeki etkili olmaz?
  A-)ışten kaytarma azalır
  B-)Çalışanların iş tatmini artar
  C-)Çalışma hayatının kalitesi yükselir
  D-)Hedeflere ulaşmasını zorlaştırır
18.    Mehmetin kırmızı ışıkta geçtiğini gördünüz. Mehmetin bu davranışı göstermeye devam etmesinde hangi sonuç temelde en etkilidir?
  A-)Ali'nin her kırmızı ışık ihlalinde cezalandırılmaması
  B-)Ali'nin cezalandırılması
  C-)Diğer sürücülerin cezalandırılması
  D-)Ali'nin motivasyon ve tutumları
19.    Aşağıdakilerden hangisi stresin kısa dönem etkilerinden değildir?
  A-)Kalp atış sayısındaki artış
  B-)Kan basıncındaki artış
  C-)Ruhsal hastalıklar
  D-)Kızgınlık
20.    Hava kirliliği, gürültü, kalabalık, sıcaklık hangi tür stres çeşidine girer?
  A-)Gelişimsel stres
  B-)Fiziki çevreden kaynaklanan stres
  C-)ış ve mesuliyet kaynaklı stres
  D-)Hayat krizleri niteliğindeki stres
21.    Organizmanın bedensel ve ruhsal sınırlarının tehdit edilmesi ve zorlanmasıyla ortaya çıkan gerginlik durumuna ne ad verilir?
  A-)Kaygı
  B-)Stres
  C-)Depresyon
  D-)Fobi (korku)
22.    ıletişimin iki tarafça da anlamlı olması için ne gerekir?
  A-)Mimik ve jestlerle ifade edilmesi
  B-)Aktarılan her iki tarafça bilinmesi
  C-)ıletişimin sözel ve sözel olmayan yanlarının kullanılması
  D-)ıletilen şey kısa olmalıdır
23.    Aşağıdakilerden hangisi iletişim becerisi değildir?
  A-)Saygıyla selamlamak
  B-)Okumanın akıcı ve anlaşılır olması
  C-)ıletişimi sürdürmeye istekli olmak
  D-)Israrcı bir şekilde ricada bulunmak
24.    Aşağıdakilerden hangisi iletişimi en iyi tanımlar?
  A-)Bilginin semboller, işaretler, mimik ve jestler şeklinde bir yerden başka bir yere aktarılması
  B-)Başka insanlarla toplu olarak yaşamak
  C-)Hedef ve amaçlara ulaşmak için insanlarla ilişkilere girmek
  D-)Duyguları uygun şekilde ifade etmek
25.    Aşağıdakilerden hangisi grup içi iletişime uymayan bir kavramdır?
  A-)Aşağı düzeye iletişim
  B-)Eşit düzey iletişim
  C-)Kendi ile iletişim
  D-)Yukarı düzeye iletişim