BAŞKENT SRC > DENEME TESTİ 20
SINAVA KATILAN TÜM KURSİYERLERİMİZE BAŞARILAR DİLERİZ
1.    1 Ticari amaçla yolcu ve yük taşıyan motorlu araç sürücüleri mola vermeden sürekli olarak en fazla kaç saat çalışabilir?
  A-) 4 saat
  B-) 6 saat
  C-) 5 saat
  D-) 3 saat
2.    2 Ticari amaçla yük ve yolcu taşıyan motorlu araç sürücüleri, olağan üstü durumlar hariç 24 saatlik herhangi bir süre içinde toplam olarak en afazla kaç saat çalışabilirler?
  A-) 8 saat
  B-) 9 saat
  C-) 10 saat
  D-) 12 saat
3.    3 Karayolları Trafik Kanunu hükümleri gereğnce kamyon, çekici ve otobüslerde bulundurulması sorunlu donanım hangisidir?
  A-) Takograf
  B-) Taksimetre
  C-) Telsiz
  D-) Telefon
4.    4 Takograf kayıtları ne kadar süre ile saklanmalıdır?
  A-) ıki ay süre ile sürücüde 4 yıl şirkette saklanmalıdır
  B-) ıki ıl süre ile saklanmalıdır
  C-) Bir ay süre ile taşıtta ve 5 yıl süre ile şirkette saklanmalıdır
  D-) Bir yıl süre ile saklanmalıdır
5.    5 Ticari amaçla yük ve yolcu taşıyan motorlu araç sürücüleri kaç gün çalıştıktan sonra bir gün istirahat hakkına sahiptir?
  A-) 6 gün
  B-) 12 gün
  C-) 5 gün
  D-) ış yoğunluğuna göre değişir
6.    6 Ticari amaçla yük ve yolcu taşıyan motorlu araç sürücüleri mola vermeden kesintisiz olarak en fazla kaçsaat araç sürebilir?
  A-) 4.00 saat
  B-) 4.30 saat
  C-) 4.45 saat
  D-) 5.00 saat
7.    7 Ticari amaçla yük ve yolcu taşıyan motorlu araç sürücüsünün takograf kağıdını incelediğinizde 2 saat ara ile 15 dakika mola verdiğini gördünüz ne düşünürsünüz?
  A-) Fazla mola verdigini düşünürüm
  B-) Kaytardığını düşünür kesinti yaparım
  C-) Kurallara uygun olduğunu düşünürüm
  D-) Mola süresinin 45 dakika olduğunu bir daha tekrar etmemesi gerektiğini
8.    8 Devamlı olarak 4,5 saat ile sınırlanan araç kullanma yasağı aşağıdaki sürücü gruplarından hangileri için geçerlidir?
  A-) Ticari olarak yük ve yolcu taşımacılığı yapan kuruluşlar
  B-) ıl içi ve il sınırları içinde faaliyet gösterenler
  C-) Taksi ve minibüs şoförleri
  D-) Sadece TIR şoförleri
9.    9 Takograf kayıtlarını 1 y süre ile muhafaza etmek kimin görevidir?
  A-) şverenin
  B-) Yük ve yolcu taşıması yapan araç işletenlerin
  C-) Sürücülerin
  D-) şoförler ve otomobilciler derneğinin şoförler ve otomobilciler derneğinin
10.    10 Uluslararası yolcu taşımacılığı yapan araç sürücüleri üst üstte kaç gün çalışabilirler?
  A-) 10 gün
  B-) 12 gün
  C-) 14 gün
  D-) 8 gün
11.    11 2918 sayılı Kara yolları trafik kanununa göre; şoförler her 24 saatte için ne kadar kesintisiz dinlecenecektir?
  A-) 10 saat
  B-) 11 saat
  C-) 12 saat
  D-) 13 saat
12.    12 Ticari amaçla yük ve yolcu taşıyan moturlu araç sürücülerinin hangi durumlarda günlük dinlenme süreleri kesintiye uğrıyabilir?
  A-) Araçların feribotta veya trenle taşınması durumunda
  B-) Araçlarının arızalarıyla uğraşması durumunda
  C-) Aracın yüküyle uğraşması durumunda
  D-) Çalışmaksızın iş yerinde hazır beklenmesi durumunda
13.    13 Taşıtların cins ve plakalarını, şoförlerin kimler olduğunu, işe çıkış yer gün ve saati ile gidilecek yeri kaydettikleri defteri veya listeyi kim tutulmalıdır?
  A-) Sürücüler
  B-) Araç personeli
  C-) Araç işletenleri
  D-) Emniyet görevlileri
14.    14 Ticari amaçla yük ve yolcu taşıyan motorlu araç sürücüleri ile ilgili yapılan kontrollerde aşağıdakilerden hangileri kontrol edilir?
  A-) Günlük araç kullanma süreleri
  B-) Mola süreleri
  C-) Haftalık ve günlük dinlenme süreleri
  D-) Hepsi
15.    15 Ticari amaçla yük ve yolcu taşıyan motorlu araç sürücüleri 2 hafta üst üste olmamak koşulu ile bir hafta en fazla kaç gün araç sürebilir?
  A-) 7 gün
  B-) 6 gün
  C-) 4 gün
  D-) 3 gün
16.    16 Ticari amaçla yük ve yolcu taşıyan motorlu araç sürücüleri bir haftada en az kaç gün hafta tatili kullanırlar?
  A-) 3 gün
  B-) 7 gün
  C-) 5 gün
  D-) 1 gün
17.    17 Kanamayı durdurmak için aşağıdaki yöntemlerden hangisi kullanılmaz?
  A-) Kanayan bölgeyi hafifçe sallamak
  B-) Kanayan bölgeye baskı uygulamak
  C-) Kanayan yer kol ve bacaklarda ise kalp seviyesinden yukarıya kaldırmak
  D-) Turnike uygulamak
18.    18 Ticari amaçla yük ve yolcu taşıyan motorlu araç sürücüsünün günlük taşıt kullanma süresi herhangi bir hafta içinde kaç kez 10 saate çıkarılmalıdır?
  A-) 2
  B-) 4
  C-) 7
  D-) 5
19.    19 Ticari amaçla yük ve yolcu taşıyan motorlu araç sürücüsünün herhangi bir onbeş günlük sürede toplam taşıt kullanma süresi kaç saati geçemez?
  A-) 126 saat
  B-) 108 saat
  C-) 90 saat
  D-) 54 saat
20.    20 Ticari amaçla yük ve yolcu taşıyan motorlu araç sürücüsünün 4,5 saatlik devamlı taşıt kullanma süresinin sonunda bir dinlenme süresini kullanmaya başlamıcaksa en az kaç dakikalık bir mola vermek zorundadır?
  A-) En az 45 dakika
  B-) En az 15 dakika
  C-) En az 10 dakika
  D-) Mola vermek zorunda değil
21.    21 Ticari amaçla yük ve yolcu taşıyan motorlu bir araçta 2 sürücüsü görevli ise her birinin dinlenme ve çalışma saat koşullaları nasıl olur?
  A-) Her 9 saatlik çalışma süresince 4,5 saat kesintisiz dinlenirler
  B-) Her 10 saatlik çalışma süresince 5 saat kesintisiz dinlenirler
  C-) Her 7 günde bir 11 saat kesintisiz dinlenirler
  D-) Her 30 saatlik çalışma süresince 8 saat kesintisiz dinlenirler
22.    22 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu' na göre araçlarında takograf bulunmayan çekiçi sürücüleri aynı zamanda araç sahibi değiller ise aşağıdaki cezalardan hangisi uygulanır?
  A-) Sadece sürücüye para cezası kesilir
  B-) Sadece araç sahibine(tescil plakasına) ceza kesilir
  C-) Ceza kesilme araç trafikten men edilir
  D-) Sürücü araç sahibne ceza kesilerek araça uygun hale getirilinceye kadar trafiktan men edilir
23.    23 Aşağıdaki organların hangisinin yaralanmasında öksürme ile ağızdan köpüklü kan gelir?
  A-) Mide
  B-) Akciğer
  C-) Karaciğer
  D-) Dalak
24.    24 Takograf cihazının kullanılmasındaki başlıca amaç nedir?
  A-) Sürücünün kat ettiği kilometreyi ve tükettiği akaryakıtı tespit etmektir
  B-) Sürücünün çalışma ve dinlenme süresiyle yaptığı hızı tespit etme
  C-) Sürücünün çalıştığı günleri ve ücretini tespit etmektir
  D-) Sürücü taşıdğı yük miktarını ve aldığı parayı tespit etmektir
25.    25 Aşağıdaki araçların hangilerinde ''takograf cihazıf'' bulundurmak ve kullanmak zorundadır?
  A-) şehirlerarası taşımacılık yapan bütün araçlarda
  B-) Ticari amaçla kullanılan bütün araçlarda
  C-) şehitiçi ve şehirdışı yolcu taşıyan bütün araçlarda
  D-) Kamyon, otobüs ve çekicilerde