BAŞKENT SRC > DENEME TESTİ 3
SINAVA KATILAN TÜM KURSİYERLERİMİZE BAŞARILAR DİLERİZ
1.    Aşağıdakilerden hangisi alkolün olumsuz etkilerindendir?
  A-)Doğru düşünmeyi ve karar vermeyi engellemek
  B-)ıntikal ve tepki süresini uzatmak
  C-)Refleksleri yavaşlatmak
  D-)Hepsi
2.    Gümrük mevzuatımıza göre, serbest dolaşımdaki eşyanın tarihte işleme faaliyetlerine tabi tutulmak üzere Türkiye Gümrük Bölgesinden geçici olarak ihracı ve faaliyetler sonucunda elde edilen ürünlerin ithal vergilerinden tam ve kısmi muafiyet suretiyle yeniden serbest dolaşımına girişine ilişkin hükümlerin uygulandığı gümrük rejimi aşağıdakilerden hangisidir?
  A-)Transit rejimi
  B-)ıhracat rejimi
  C-)Tarihte işleme rejimi
  D-)Dahilde işleme rejimi
3.    Gümrük mevzuatımıza göre, eşyanın belge kontrolüne veya fiziki muayeneye tabi tutulmadığı hat aşağıdakilerden hangisidir?
  A-)Kırmızı hat
  B-)Sarı hat
  C-)Mavi hat
  D-)Yeşil hat
4.    Gümrük mevzuatımıza göre, eşyanın fiziki muayenesine gerek görülmeksizin eşyaya ait beyanname ve eklerinin doğruluğunun ve birbiriyle uygunluğunun kontrol edildiği hat aşağıdakilerden hangisidir?
  A-)Kırmızı hat
  B-)Sarı hat
  C-)Mavi hat
  D-)Yeşil hat
5.    Gümrük mevzuatımıza göre, beyanın kontrolü amacıyla eşyanın fiziki muayenesi ile birlikte belge kontrolünün de yapıldığı hat aşağıdakilerden hangisidir?
  A-)Kırmızı hat
  B-)Sarı hat
  C-)Yeşil hat
  D-)Mavi hat
6.    Aşağıdakilerden hangisi tehlikeli madde sınıfınddan medde değildir?
  A-) Su
  B-) Her türlü gıda maddesi
  C-) Demir ve demir ürünleri
  D-) Hepsi
7.    Aşağıdakilerden hangisi madde sınıfındandır?
  A-) Patlayıcı maddeler
  B-) Patlayıcı madde içeren nesneler
  C-) Gazlar
  D-) Hepsi
8.    Tehlikeli maddenin uluslararası taşınma esnasında hazırlanacak taşıma evraklarının hangi dilde düzenlenmesi gerekir?
  A-) Yükün(tehlikeli maddenin) Yüklendiği ülkenin dilinde
  B-) Tehlikeli maddenin boşaltılacağı ülkenin dilinde
  C-) Türkçe ve ingilizce
  D-) Hangi ülke sınırlarından geçilerek varılacak ülkeyekadar geçilecek bütün ülkelerin dillerinde evrak hazırlanması gerekir
9.    Tehlikeli maddelerin taşınma sırasında Kara yoluna dökülen , sızan ve akan tehlikeli maddenin temmizlenmesinden kim sorumludur?
  A-) Araç sürücüsü
  B-) Yük yükleyen firma sorumlusu
  C-) Karayolları Genel Müd.Sorumludur
  D-) Hiçbiri
10.    Tehlikeli madde taşıyan araç sürücüleri araöların dolumu ve boşaltımı sırasında aşağıdaki kurallardan hangisine uymak zorundadırlar?
  A-) Elektrostatik ayakkabı giyinmek
  B-) Eldiven ve koruyucu kıyafet kullanmak
  C-) Sigara içmemek
  D-) Hepsi
11.    Tehlikeli madde taşıyan raç sürücüleri park etme kurallarından aşağıdakilerden hangisine uyması zorunluluğu vardır?
  A-) Özellikle tehlikeli madde yanıcı,yakıcı,parlayıcı,patlayıcımaddeler için ayrılmış park alanlarını seçmeleridirler
  B-) Mutlaka park halinde araç sürücü veya yardımcısı tarafından gözlenmelidir
  C-) Tehlikeli madde taşıyan araçlarda park halinde diğer park etmiş araçlardan 20 metre mesafe uzağına park etmelidr
  D-) Hepsi
12.    Gümrük ve TIR mevzuatına göre, aşağıdakilerden hangisi TIR karnesi kapsamında taşınan eşyanın gümrükten geçişi esnasında gümrüğe sunulması gerekli olan belgelerden değildir?
  A-)TIR Karnesi
  B-)Karayolu Taşıtı Onay Belgesi
  C-)CMR Belgesi
  D-)Taşıt Kartı
13.    Gümrük mevzuatımıza göre, Eşyanın Gümrük Mührü Altında Taşınması için Karayolu Taşıtı Onay Belgesi, hangi merci tarafından verilir?
  A-)Sanayi ve Ticaret Bakanlığı
  B-)Ulaştırma Bakanlığı
  C-)STOBB
  D-)Gümrükler Baş Müdürlükleri tarafından yetki verilen Gümrük ıdareleri
14.    Gümrük mevzuatımıza göre, Eşayanın Gümrük Mührü Altında Taşınması için Karayolu Taşıtı Onay Belgesi Gümrükler Başmüdürlükleri tarafından yetki verilen Gümrük idarelerince ne kadar süreyle verilir?
  A-)1 yıl
  B-)2 yıl
  C-)4 yıl
  D-)5 yıl
15.    Aşağıdakilerden hangisi ilkyardım ilkelerden biri değildir?
  A-)Çabuk teşhis koyarak hastayı değerlendirmek
  B-)Geçici önlem almak
  C-)Hastaya fazla zarar vermeden bulunduğu pozisyondan kurtarmak
  D-)Hasta bilinçsizken de ona güven vermek
16.    Aşağıdakilerden hangisi iç kanama belirtilerindendir?
  A-)Halsizlik, soğuk terleme, darbe alınan yerde sertlik, kızarıklık
  B-)Kalpte çarpıntı, heyecenlılık, yüzde kızarma
  C-)Vücut sıcaklığında artış, konuşmada zorluk
  D-)Sıcak terleme, ateşin artması
17.    Bir kaza sonrasında, tehlikeli maddenin serbest kalması halinde, sürücü ilk önce nereye haber vermelidir?
  A-)Polis ve itfaiye
  B-)Ulaştırma Bakanlığı
  C-)Halkı uyarmak için yerel basın
  D-)ışyeri
18.    Aşağıdakilerden hangisi acil durumlarda ilk aranacak grubundandır?
  A-)Eviniz
  B-)Sevkıyat sorumlunuz
  C-Ambulans
  D-)Genel müdür
19.    Gümrük mevzuatımıza göre, gümrüğe sunulan eşya için Özet Beyan verme süresi nedir?
  A-)Eşyanın gümrüğe sunulan gün mesai bitimine kadar
  B-)Eşyanın gümrüğe sunulmasını izleyen ilk iş günü mesai bitimine kadar
  C-)Eşyanın gümrüğe sunulan izleyen 1 hafta içinde
  D-)Eşyanın gümrüğe sunulan izleyen 30 gün içinde
20.    Gümrük mevzuatımıza göre, gümrük işlemleriyle doğrudan veya dolaylı olarak ilgili bulunan kişiler, gümrük işlemleriyle ilgilibütün belge ve bilgileri gümrük kontrolü amacıyla kaç yıl süre ile saklamak zorundadırlar?
  A-)1 yıl
  B-)2 yıl
  C-)5 yıl
  D-)10 yıl
21.    Gümrük mevzuatımıza göre, giriş ve çıkış gümrük kapıları ile hava yolu taşıtlarının Türkiye Gümrük Bölgesinde inebilecekleri ve gümrük işleri yapan hava limanı ve gümrük yolları ilgili kamu kuruluşların görüşleride alınarak hangi merci tarafından belirlenir?
  A-)Ulaştırma Bakanlığı
  B-)ıçişleri Bakanlığı
  C-)Gümrük Müşteşarlığı
  D-)Dış Ticaret Müşteşarlığı
22.    Gümrük mevzuatımıza göre, Türkiye Gümrük Bölgesinin giriş noktalarındaki gümrük kapıları ile bu bölgenin içinde yer alan gümrük kapıları arasında izlenmesi zorunlu olan yollara ne denir?
  A-)Karayolu
  B-)Otoyol
  C-)Gümrük yolu
  D-)Devlet yolu
23.    Gümrük mevzuatımıza göre, "serbest dolaşımda bulunan eşya" deyimi aşağıdakilerden hangisidir?
  A-)Yurt dışında serbestçe alım satımı yapılan eşya
  B-)Türkiye'nin taraf olduğu uluslararası anlaşmalara ait hükümler saklı kalmak kaydıyla, serbest dolaşıma giriş rejimine tabi tutularak Türkiye Gümrük Bölgesine giren eşya ile üretiminde kullanılan girdilerin yerli olup olmadığına bakılmaksızın, Gümrük mevzuatının ilgili hükümlerine göre Türk menşeli sayılan eşya
  C-)Yurt dışınadan getirip ülke topraklarından geçilerek başka bir ülkeye götürülen eşya
  D-)Yurt dışından getirilip serbest bölgelere taşınan eşya
24.    TIR karnesinin en son sarı voleti (sayfası) ne olarak adlandırılır?
  A-)Hamıle senedi
  B-)Konşimento
  C-)Hasar ve tespit tutanağı
  D-)CMR
25.    Tanker sürücülerinin fren mesafeleri ile kamyon ve diğer araç sürücülerinin fren mesafeleri arasında nefark vardır?
  A-) Tüm araçların fren sistem ve mekanızmaları aynıdır
  B-) Kamyon sürücüleri frenleme esnasında tanker sürücülerine göre daha uzun mesafede dururlar
  C-) Tanker sürücüleri kamyon sürücülerine göre daha uzun mesafede durabilirler
  D-) Her iki araç sürücüsüde aynı hızda gidiyorlarsa aynı mesafede durabilirler aralarında taşımış oldukları yükün bir önemi yoktur