BAŞKENT SRC > DENEME TESTİ 5
SINAVA KATILAN TÜM KURSİYERLERİMİZE BAŞARILAR DİLERİZ
1.    Yanıcı bir sıvı, sürücünün gözüne kaçtığında, aşağıdaki ilşk yardım uygulamalarından hangisi yapılmalıdır?
  A-) Göz kapatılmamalıdır
  B-) Göz bol su ile yıkanmalıdır
  C-) Sıvı pamukla emdirilmelidir
  D-) Başı aşağı doğru eğerek, sıvının dışarıya akması sağlanmalıdır
2.    Taksi veya dolmuş otomobili, minibüs, kamyon ve çekici gibi araçlarda kamu hizmeti yük ve yolcu taşımacılığı yapan sürücüler ile resmi araç sürücüleri için hangisinin yapılması yasaktır?
  A-) Kasko sigorta belgesi olmadan araç sürmek
  B-) Devamlı olarak 4,5 saat araç sürmek
  C-) Aralıklı olarak toplam 9 saat araç sürmek
  D-) Kandaki miktar ne olursa olsun alkollü içki almış olarak araz sürmek
3.    Aşağıdakilerden hangisi trafik sucudur?
  A-) Seyir halindeyken telefonla konuşmak
  B-) Gidişe ayrılan sağdaki şeritte seyretmek
  C-) Yaya ve okul geçitlerinde araçı yavaşlatmak
  D-) Öndeki aracı güvenli ve yeterli mesafeden izlemek
4.    C sınıfı sürücü belgesi hangi aracı sürme yetkisi verir?
  A-) Kamyon
  B-) Komyonet
  C-) minibüs
  D-) Hepsi
5.    Hız sınırlarının aşışıp aşılmadığını tespit etmekte kullanılan cihazların yerini tespit ve sürücüyü ikaz eden cihazları araçlarında bulunduran ve işletenlere verilen ceza aşağıdakilerden hangisidir?
  A-) Hafif para ve 6 ay hafif para cezası
  B-) Hafif para ve 1 yıl hafifi hapis cezası
  C-) Ağır para ve 2 ay hafif hapis cezası
  D-) Hafif para ve 4 aydan, 6 aya kadar hafif hapis cezası
6.    ''E'' sınıfı sürücü belgesiyle aşağıdaki araçlardan hangisi sürülebilir?
  A-) Motorsiklet dahil bütün araçlar
  B-) ış makineleri dahil bütün araçlar
  C-) Hasta ve sakatlara ait araçlar
  D-) Otomobil,minibüs, otobüs, komyon, komyonet
7.    Motorlu araçların aşağıdaki hallerden hangisinde karayolunda sürülmesi yasaktır?
  A-) Aracın cinsine göre uygun sürücü belgesi sahibi olmayan kişilerce
  B-) Aracın cinsine göre uykun kasko sigortası; yaptırmamış kişilerce
  C-) Aracın cinsine göre geçerli işletme belgesi almamış kişilerce
  D-) Aracın cinsine göre geçerli olan muayene ve kontrol belgesi almamış kişilerce
8.    Trafiğe çıkarılacak araçlar üzerinde ve uygun durumda bulundurulması zorunlu olan belge ve plakalar, aşağıdakilerden hangisidir?
  A-) ) Gümrük giriş belgesi ve tescil plakaları
  B-) Araç belgesi ve tescil plakaları
  C-) Tescil belgesi, trafik belgesi, trafik plakaları
  D-) ımalat belgesi ve araç tanıtma plakaları
9.    Araç yüklenirken hangisin yapılması yasaktır?
  A-) Gabari dışı yüklenmesi
  B-) Taşıma sınırını aşmayacak şekilde yüklenmesi
  C-) Taşıması özel izne bağlı yüklerin taşıtılması
  D-) Karayolundakilerine zarar vermeyecek tarzda yüklenmesi
10.    Kamyon, kamyonet,römork ve yarı römorklarda yükle birlikte taşınması gerektiği hallerde alınacak tedbirlerden biri aşağıdakilerden hangisidir?
  A-) Yolcuların ön kısma oturtulması, yüklerin arka kısma sağlarınca yerleştirilmesi
  B-) Yükün kasa zeminine yerleştirilmesi ve yolcuların yük üzerine oturturulması
  C-) Yüklerin sağlam olarak yerleştirilmiş ve bağlanmış olması, yolcuların ayrı bir yere oturtulması
  D-) Yolcuların arkaya oturtulması
11.    Otoyollarla ilgili olarak, hang,s,n,n yapılması yasaktır?
  A-) Duraklamak, park etmek, geri gitmek, ve geriye dönmek
  B-) Hızı 40 km üzerinde araçlarla gitmek
  C-) Römorklu ve tehlikeli madde taşıyan raçlarla gitmek
  D-) Çekiç, kamyon türü araçlarla girmek
12.    Kontrolsüz demiryolu geçitlerine yaklaşırken nasıl hareket edilir?
  A-) Geçide geldiğinde makul bir mesafede durulur herhangi bir demir yolu aracının gelmediğinden emşn olduktan sonra geçilir
  B-) Geçide yaklaşırken hız kesilir, gelen yoksa durmadan geçilir
  C-) Geçitte görüş kapalıysa durulur, açıkca yavaş geçilir
  D-) Demiryolu geçidi çok hatlıysa durulur, tek hatlıysa durmadan geçilir
13.    Kamyon kamyonet ve römorklarda yükle birlikte yolcu taşınırken aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?
  A-) Yüklerin bağlanması
  B-) Kasanın kapaklarının kapatılması
  C-) Yolcuların, yükleirn üzerine oturtulması
  D-) Yolcuların kasa içinde ayrı oturtulması
14.    Geçiş üstünlüğüne sahip olan araçların birbirlriyle karşılaşmaları halinde geçiş üstünlüğü hakkını ve kavşaklardaki geçiş hangi sıraya göre kullanırlar?
  A-) ıtfaiye - zabıta - svil savunma
  B-) Trafik - zabıta - cankurtaran
  C-) Cankurtaran - itfaiye - zabıta - trafik - sivil savunma - koruyan ve korunan araçlar
  D-) Koruyan ve korunan araçlar - sivil savunma - trafik - cankurtaran
15.    Aşağıdakilerden hangisi cezayı gerektiren bir trafik suçudur?
  A-) Bir tehlike karşısında yavaşlamak ve durmak
  B-) Güvenlik nedeni veya verilen bir talimata uyulması dışında, başkalarını rahatsız edecek veya tehlikeye sokacak şekilde gereksiz ve ani yavaşlamak
  C-) Yaya ve okul geçitlerine yaklaşırken, karşıya geçenler olmadığı halde yavaşlamak
  D-) Demiryolu geçitlerine yaklaşıldığında, demiryolundan gelen araç olmadığı halde yavaşlamak
16.    Sürücü belgesi sahibi olmadan trafiğe çıktıkları ilk tespitte belirlenip cezalandırılanlara, aynı suçu tekrarladıkları takdirde verilecek ceza hangisidir?
  A-) Bir aydan iki aya kada hafif hapis ve para cezası
  B-) ıki yıldan üç yıla kadar ağır hapis ve para cezası
  C-) ıki aydan üç aya kadar hafif hapis ve para cezası
  D-) Altı aydan bir yıla kadar hafif hapis ve para cezası
17.    Aşağıda durumları belirtilen yaralılardan hangisi ilkyardım amacıyla en son taşınmalıdır?
  A-) Kalbi 4-6 dk önce duranlar
  B-) Solunum zorluğu çekenler
  C-) Kanaması olanlar
  D-) Ayak bileği burkulanlar
18.    Geniş alanlı vücut yanıklarında tehlike sınırı yüzde kaçtır?
  A-) 5
  B-) 10
  C-) 20
  D-) 60
19.    Baş yaralanmalarında kulak veya burundan kan geliyorsa, bunun sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
  A-) Tansiyon düşmesi
  B-) Mikroplara bağlı bir hastalık
  C-) Beynin hasar alması sonucunda olan kanama
  D-) Yaralının şoka girmesi
20.    Aşağıdakilerden hangisi acil durumlarda aranacaklar listesinin ilk grubunda yer almaz?
  A-) Polis
  B-) Müşteri
  C-) ıtfaiye
  D-) Ambulans
21.    Devamlı yol çizgisinde ne yapılmaz?
  A-) Duraklama
  B-) Park
  C-) Hız
  D-) Sollama
22.    Hız sınırlarını % 30'dan fazla aşan sürücülere verilen ceza hangisidir?
  A-) Trafikten men
  B-) Hafif hapis cezası
  C-) Hafif para ve 15 ceza puanı cezası
  D-) Hafif para cezası
23.    Hız sınırlarını % 10' dan, % 30'a (otuz dahil) kadar aşan sürücülere hang ceza verilir?
  A-) Hafif para cezası, 5 ceza puanı
  B-) Hafif para cezası, 2 ceza puanı
  C-) hapis cezası, para cezası
  D-) Trafikten men
24.    Sürücü belgelerinin geri alınmasının sebeplerinden biri aşağıdakilerden hangisidir?
  A-) Sürücünün altmış iki yaşını doldurmamış olmasıdır
  B-) Sürücünün trafik suçu alışkanlık haline getirmemesidir
  C-) Sürücünün sık sık kaza yaptığının tespit edilmiş olmasıdır
  D-) D sürücü belgesinin hile ile alınmış veya şartlara uygun olarak verilmemiş olmasının tespit edilmiş olmasıdır
25.    Ölümle sonuçlanan trafik kazalarına asli kusurlu olarak sebebiyet veren sürücülerin alacağı ceza hangisidir?
  A-) Para cezası
  B-) Sürücü belgeleri 1 yıl süre ile geri alınır
  C-) Hapis cezası
  D-) Muayeneye sevk