BAŞKENT SRC > DENEME TESTİ 7
SINAVA KATILAN TÜM KURSİYERLERİMİZE BAŞARILAR DİLERİZ
1.    Köprücük kemiği kırıklarında kazazedeler hangi pozisyonda sevk edilir?
  A-)Yan yatış
  B-)Oturuş
  C-)Yüzüstü yatış
  D-)Sırtüstü yatış
2.    Karayolunun taşıt yolu kenarıyla gerçek veya tüzel kişilere ait mülkler arasında kalan ve yalnız yayaların kullanımına ayrılmış olan kısmına ne ad verilir?
  A-)Kavşak
  B-)Ada
  C-)Yaya yolu
  D-)Yaya geçidi
3.    Tedbirsiz ve saygısız araç sürmeyle ilişkili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
  A-)Kamununrahatını ve huzurunu bzacak şekilde, saygısızca araç sürmek
  B-)Araçlardan bir şey atmak veya dökmek
  C-)Telefonla konuşmak
  D-)Hepsi
4.    Duraklama macıyla uzun süre beklemek gerekirse, aşağıdaki tedbirlerden hangisinin alınması zorunludur?
  A-)Aracın başında gözcü veya bekçi bulundurmak, motoru ve ışıkları çalışır durumda tutmak
  B-)Aracın içinde insan bulundurmak, motoru durdurmak, servis frenini çekmek
  C-)Aracın motorunu durdurmak, uygun vitese takmak, el freni ile tespit etmek, gerekli park ışıklarını yakmak, yol eğimli ise arka tekerleklere uygun yönde takoz koymak
  D-)Motoru durdurmak, herhangi bir vitese takmak , bütün tekerleklere takoz koymak, kısa farları yakılı bırakmak
5.    Karayolunda araç kullanmakta olan bir sürücü önünde giden aracı geçmek için neye dikkat etmelidir?
  A-)Arkasından gelen sürücülerin kendisini geçmeye başlamamış olması
  B-)Önünden giden araçların en sağ şeritte olup olmadığına
  C-)Önündeki aracın sollaması için izin verip vermediğine
  D-)Öndeki aracın geçiş üstünlüğü olup olmadığına
6.    Sola dönüşlerle ilgili olarak aşağıdaki davranışlardan hangisi yanlıştır?
  A-)Sola dönüşlerde dönüş işareti vermek
  B-)Sola dönüşlerde çok şeritli yollarda gidişe ayrılan şeritlerden en soldaki şeride yanaşmak
  C-)Sola dönüşlerde iki yönlü karayollarında sağ şeridin sağına yanaşmak
  D-)Sola dönüşlerde hız azaltmak
7.    Aşağıdakileren hanisi 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununda sayılan, karayolları ve trafikle ilgili görevli kuruluşlardan biri değildir?
  A-)Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı
  B-)Ulaştırma Bakanlığı
  C-)Tarım, Orman ve Köy ışleri Bakanlığı
  D-)Maliye ve Gümrük Bakanlığı
8.    Aşağıdakilerden hangisi, taşımacılık yapan araçlarda bulunması zorunlu belgelerden değildir?
  A-)Trafik tescil belgesi
  B-)Sürücü belgesi
  C-)Yetki belgesi
  D-)Taşıt kartu
9.    Beklenmeyen sebeplerle ortaya çıkan taşımanın devamına bir engel teşkil eden durumlarda, taşımacı sorumluluğu gereği aşağıdaki davrnışlardan hangisini uygulamalıdır?
  A-)Bir başka güzergahı izleyerek taşımayı tamamlamak
  B-)Yolcuyu güzergah üzerinde yolcunun dilediği yere kadar götürmek
  C-)Yolcu ve eşyayı ger götürmek
  D-)Hepsi
10.    Aşağıdakilerden hangisi taşımacılık faaliyetlerini denetimde yetkili kuruluşlardan biri değildir?
  A-)Emniyet birimleri
  B-)Jandarma
  C-)Maliye
  D-)Ulaştırma bölge müdürlükleri
11.    Yetki belgesinin geçerlilik süresi kaç yıldır?
  A-)3 yıl
  B-)4 yıl
  C-)5 yıl
  D-)6 yıl
12.    Araçların bir dizi halinde güvenle seyretmeleri için taşıt yolunun ayrılmış bölümüne ne denir?
  A-)şerit
  B-)Tali yol
  C-)Öğrenci yolu
  D-)Yaya yolu
13.    Taşıt yolunun her iki yöndeki taşıt trafiği için kullanıldığı karayoluna ne ad verilir?
  A-)Karayolu sınır çizgisi
  B-)Erişme kontrollü karayolu
  C-)ıki yönlü karayolu
  D-)Bölünmüş karayolu
14.    Aşağıdakilerden hangisi kafa içi yaralanmanın belirtisidir?
  A-)Bulantı, kusma
  B-)Boyunda şişme
  C-)Nabzın güçlü atması
  D-)Öksürme ile gelen köpüklü kan
15.    Kalp masajı ile suni solunum birlikte uygulanırken, ilk yardımcı sayısı iki ise yapılacak işlem sayısı aşağıdakilerden hangisidir?
  A-)2 kalp masajı-2 suni solunum
  B-)2 kalp masajı-15 suni solunum
  C-)5 kalp masajı-1 suni solunum
  D-)15 kalp masajı-2 suni solunum
16.    A-)Aşağıdakilerden hangisi trafik kazalarında sürücü kusurlarındandır?
  A-)Yakın takip
  B-)Yanlış şeritlerden gitmek
  C-)Kırmızı ışıkta veya dur işaretinde durmamak
  D-)Hepsi
17.    Aşağıdakilerden hangisi sürücüye ait bir kusurdur?
  A-)Yayanın yola inmesi
  B-)Lastik patlaması
  C-)Aks kırılması
  D-)Hız limitlerini aşmak
18.    Aşağıdakilerden hangisi bir trafik kazası sonrası sürücü veya yayaların yapması gereken bir davranıştır?
  A-)Hemen yolu trafiğe kapatmak
  B-)Kazaile ilgili kroki hazırlamak
  C-)Kaza tespit tutanağı düzenlemek
  D-)Kazaya ait kanıt ve izleri değiştirmeden en yakın zabıtaya haber vermek
19.    Trafik kazalarının önlenmesinde en önemli unsur aşağıdakilerden hangisidir?
  A-)Yol ve kaldırımları düzenlemek
  B-)Araçların bakım ve onarımlarını yaptırmak
  C-)Eğitimli ve dikkatli olmak, trafik kurallarına uymak
  D-)Yağmurlu ve sisli havalarda trafiğe çıkmamak
20.    Geç algılama, trafik kazalarında hangi faktöre ait bir kaza nedenidir?
  A-)Sürücü kusurları
  B-)Trafik görevlileri kusurları
  C-)Yol kusurları
  D-)Yolcu kusurları
21.    Aşağıdakilerden hangisi sürüşü etkileyen insan faktörlerinden değildir?
  A-)Sürücünün psikolojik ve fizyolojik durumu
  B-)Aracın özellikleri
  C-)Sürüş deneyimi
  D-)Sürücünün yargı ve tutumları
22.    Trafik tescil belgesindeki adres değişikliğini kaç gün içinde bildirmek zorunludur?
  A-)10 gün içinde
  B-)15 gün içinde
  C-)30 gün içinde
  D-)40 gün içinde
23.    Ağırlık ve boyutları bakımından özelliği olan, başka ulaşım sistemleriyle taşınması mümkün olmayan ve taşıma sınırını aşıp, taşınması zorunlu olan yüklerin taşınması için hangi makamdan izin almak gerekir?
  A-)Karayolları Genel Müdürlüğü
  B-)Ulaştırma Bakanlığı
  C-)Emniyet Genel Müdürlüğü
  D-)Bayındırlık ve ıskân Bakanlığı
24.    Karayolları Taşıma Kanununun amacı aşağıdakilerden hangisidir?
  A-)Karayolu taşımalarını ülke ekonomisinin gerektirdiği şekilde düzenlemek
  B-)Taşımacılıkta düzeni ve güvenliği sağlamak
  C-)Taşıma işlerinde istihdam edilen kişilerin niteliklerini belirlemek
  D-)Hepsi
25.    Karayollarında, insan dışında taşınan her türlü nesneye ne denir?
  A-)Yolcu
  B-)Eşya (yük)
  C-)Yolcu ve eşya
  D-)Tehlikeli yük