BAŞKENT SRC > DENEME TESTİ 12
SINAVA KATILAN TÜM KURSİYERLERİMİZE BAŞARILAR DİLERİZ
1.    Aşağıdakilerden hangisi Sevk Mektubunda yer alan bilgilerden birisi değildir?
  a) sevk mektubu tarihi ve düzenleme yeri
  b) göndericinin adı ve adresi
  c) şoförün isim ve adresi
  d) yükün yükleme yeri, tarihi ve teslim için belirlenen yer
2.    Her taşıtın 18x24cm ebatlarında ön, arka, sağ ve sol tarafından çekilmiş resimlerle birlikte kullanımda olan belgeye ne ad verilir?
  a) resim belgesi
  b) UBAK belgesi
  c) çok amaçlı belge
  d) onay belgesi
3.    Aşağıdakilerden hangisi Nisan-Mayıs-Haziran-Temmuz-Ağustos-Eylül aylarında taşıtların azami güzergah katetme süresini tanımlar?
  a) 72 saat
  b) 120 saat
  c) 144 saat
  d) 168 saat
4.    96/96/EC Sayılı AT Direktifi doğrultusunda kapsam dahilindeki tüm motorlu araçlar ve römorklarının, tescil tarihinden itibaren her yıl geçtikleri muayenenin adı nedir?
  a) trafik muayenesi
  b) yol değerlilik testi ve sertifikası
  c) fren testi ve sertifikası
  d) kara taşıtı uygunluk belgesi
5.    Harita üzerinde gösterilen işaretlerden hangisi uluslararası yol numarasıdır?
  a) O-3
  b) E-80
  c) D100
  d) K2
6.    Aracımızda harita, kroki bulundurmanın aşağıdakilerden hangisine faydası yoktur?
  a) az yakıt yakmamıza
  b) lastiklerimizin fazla aşınmasına
  c) ucuz lastik almamıza
  d) zaman ve emek harcamamamıza
7.    Haritalarda şehir merkezlerinin altında yazılı rakamlar aşağıdakilerden hangisi hakkında bilgi verir?
  a) o şehrin deniz seviyesinden yüksekliğini (rakımını)
  b) o şehrin nüfusunu
  c) o şehrin km olarak genişliğini
  d) o şehirdeki araç sayısını
8.    Zorunlu karayolu taşımacılık mali sorumluluk sigortası kaza sonucu hangi kayıpları karşılar?
  a) kazaya karışan karşı tarafın hasarını
  b) bize ait olan aracın asarını
  c) çalınan aracın hasarlarını
  d) bize ait araçtaki eşyaların hasarını
9.    50 promülden az alkollü araç kullanan sürücüler için sigorta hangi oranda geçerlidir?
  a) yarısı oranında (%50) geçerlidir
  b) sigorta geçerli değildir
  c) tamamen geçerlidir
  d) sadece maddi hasarlar için geçerlidir
10.    Aracınızda radyo, görüntü cihazı, telsiz, telefon, telgraf ve benzeri cihaz takmak isterseniz ne yaparsınız?
  a) gerekenler için ruhsatname alırım.
  b) başkalarını rahatsız etmemeye dikkat ederim.
  c) bu cihazları faturalarıyla birlikte alırım.
  d) bu cihazları aracıma takmamaya çalışırım.
11.    Gümrük idarelerince verilen transit sürelerinin mücbir sebepler ile aşılması ilgililerin bu durumlarını hangi kurumlardan alacakları belgeler ile belgelendirmeleri durumunda 4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun 241. maddesi uyarınca para cezası uygulanmaz?
  a) Gümrük
  b) emniyet
  c) sağlık
  d) hepsi
12.    ılkyardımın amacı nedir?
  a) Yaralıların sayısını belirlemek
  b) Hayat kurtarmak
  c) Kaza tespiti yapmak
  d) Hasta sayısını belirlemek
13.    Yetişkin bir insanda bir dakikadaki solunum sayısı istirahat sayısı kaçtır?
  a) 60-80
  b) 30-40
  c) 15-20
  d) 5-15
14.    Vücuttaki kanın ne kadarını kaybedilirse hayati tehlike başlar?
  a) %50
  b) %40
  c) %20
  d) %10
15.    Kaçakçılıkla Mücadele Kanununun suç saydığı fiilleri önlemek, izlemek ve soruşturmakla kimler yükümlüdür?
  a) Jandarma
  b) Sahil Güvenlik Komutanlığı
  c) Emniyet
  d) hepsi
16.    Serbest dolaşımda bulunan eşya ne demektir?
  a) Bütün ülkelere herhangi bir izin söz konusu olmadan girişi yapılabilen eşyadır
  b)Türkiye Gümrük Bölgesine giren eşya ile Gümrük Kanununa göre Türk menşeli sayılan eşyadır
  c)Türkiye’de üretilen eşyadır
  d) Türkiye gümrük bölgesinden transit geçen eşyalardır
17.    Aşağıdakilerden angisi trafik suçu sayılmaz?
  a)Sol şeridi devamlı kullanmak
  b)ıki şeridi kullanmak
  c)Sağ şeridi devamlı kullanmak
  d)Trafiği tehlikeye sokacak şekilde şerit değiştirmek
18.    Sollama esnasında aşağıdakilerden hangisi önemli değildir?
  a)Doğru karar
  b)Doğru yer
  c)Doğru hız
  d)Aracın markası
19.    Emniyet kemerinin işlevi aşağıdakilerden hangisinde belirtilmiştir?
  a) Çarpma anında vücutta meydana gelen çarpma etkisini azaltır
  b)Çarpma/çarpışma anında koltuktan fırlamayı engeller.
  c)Hassas ve en önemli organların yer aldığı kafa ve omur iliğin herhangi bir yere çarpmasını önler
  d)Hepsi
20.    Aşağıdaki şıklardan hangisinde sürücünün sürüş tekniğine bağlı olarak ekonomik araç kullanımı sağlanmaz?
  a) gereksiz hız ve fren yapmamak
  b) hıza göre mümkün olan en büyük viteste gitmek
  c) bir dakikadan fazla bekleyişlerde motoru stop etmek
  d) motor ısınıncaya kadar rölantide çalıştırmak
21.    Motorlu araçlarda; viraj içinde gereğinden fazla gaza basmak veya fren yapmanın etkileri ne olur?
  a) tekerleklerin yol ile temasını daha da azaltır ve kayma hareketini kolaylaştırır
  b) viraj daha güvenli ve hızlı dönülür
  c) merkez kaç kuvvet azalarak güvenli dönüş sağlanır
  d) viraja hızlı girilmeli, gerekirse viraj içinde fren yapılmalıdır
22.    Sağ ön lastiği patlayarak havası süratle inmeye başlayan bir aracın reaksiyonu ne olur?
  a) sola çeker
  b) sağa çeker
  c) düz gider
  d) bir sağa bir sola yalpalar
23.    Araç kullanırken direksiyonu tutma pozisyonu aşağıdakilerden hangisidir?
  a) 11:15
  b) 17:40
  c) 09:15
  d) 10:15
24.    Ekonomik araç kullanımı için uygulanması gereken kural aşağıdakilerden hangisidir?
  a) otoban yolları kullanmak
  b) gaza az basmak
  c) uygun devir sayısı ve vites seçmek
  d) yokuş aşağı vitesi boşa almak
25.    ÖZET BEYAN verme süresi ne kadardır?
  a) eşyanın gümrüğe sunulmasını izleyen ilk iş günü mesai bitimine kadar
  b) eşyanın gümrüğe sunulmasını izleyen ilk hafta içinde
  c) eşyanın gümrüğe sunulmasını izleyen 15 gün içinde
  d) eşyanın gümrüğe sunulmasını izleyen 30 gün içinde