BAŞKENT SRC > DENEME TESTİ 18
SINAVA KATILAN TÜM KURSİYERLERİMİZE BAŞARILAR DİLERİZ
1.    Flaşörün görevi aşağıdakilrden hangisidir?
  A-)Fren lambalarının yanıp sönmesini sağlamak
  B-)Geri vites lambalarının yanıp sönmesini sağlamak
  C-)Sinyal lambalarının yanıp sönmesini sağlamak
  D-)Park lambalarının ynıp sönmesini sağlamak
2.    Sorumluluk sigortalarının bir bölümünün zorunlu olma nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
  A-)Zorunlu işlemlerden devlet kendine pay alır
  B-)Zorunlu işlemlerden sigorta şirketleri kendine pay alır
  C-)Sorumlu tarafın desteğe ihtiyacı vardır
  D-)Zarar görenin, zararının tazmini için maddi kaynak yaratmak ve mağduriyetinazaltılması, yerine göre tamamen giderilmesi için devlet kontrölü sağlamaktır
3.    Sigortalarca kaza anında derlenecek evraklardan hangisi istenmez?
  A-)Trafik (jandarma) zaptı
  B-)Alkol raporu
  C-)Ekzoa gazı muayenesi fotokopileri
  D-)Kazaya karışan araçların ruhsatı
4.    Yolcu taşımaya ait yetki belgelerinin alınabilmesi için asgari kapasiteyi sağlayan taşıtların yaşı en çok kaç olabilir?
  A-)8
  B-)4
  C-)6
  D-)2
5.    Ücret ve zaman tarifeleri bakımından aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
  A-)Ücret tarifelerinin taşıtlarda bulundurulması zorunludur
  B-)Rekabet ortamının bozulması halinde, taban ve tavan ücretlerini Bakanlık tespit edemez
  C-)Ücret tarifeleri gidiş ve dönüşte aynı şekilde düzenlenir
  D-)Taşımacılar zaman tarifelerine uymak zorundadır
6.    Aşağıdakilerden hangisinde taşımacıların özen ve duyarlılık gösterme zorunluluğu yoktur?
  A-)Nitelikli şoför ve personeli sefere göndermek
  B-)Teknik şartlara uymayan taşıtların trafiğe çıkışına engel olmak
  C-)Güzergah mesafesine göreyeteri kadar şoför bulundurmak
  D-)Yolcuların eğitim durumlarını kontrol etmek
7.    Terminal işletmeciliği yapacak olanlar hangi belgeyi almak zorundadır?
  A-)T Yetki belgesi
  B-)L Yetki belgesi
  C-)F Yetki belgesi
  D-)E Yetki belgesi
8.    1618 sayılı seyahat acenteleri birliğiyasasına göre, aşağıdakilerden hangisi transfer araçlarında bulundurulmalıdır?
  A-)Transfer yapılan yolcu listesi
  B-)TÜRSAB araç plakası ve Turist Taşıma Aracı belgesi
  C-)ılkyardım seti
  D-)Hepsi
9.    Aşağıdaki seyahat acentesi gruplarından hangisi elindeki belge ile yurt dışına seyahat amacıyla yolcu taşımacılığı yapamaz?
  A-)A
  B-)B
  C-)C
  D-)Hiçbiri
10.    Yetki belgesinin zayii olması durumunda aşağıdaki işlemlerden hangisi uygulanır?
  A-)Belge ücretinin %50'si alınır
  B-)Ücret alınmadan yenisi verilir
  C-)Yetki belgesi iptal edilir
  D-)Belge ücretinin tümü alınır
11.    1618 sayılı yasa, tur düzenleme ve transfer etme gibi faaliyetleri yapma yetkisini hangi kuruluşa vermiştir?
  A-)Taşıma şirketlerine
  B-)Servis hizmetlerini yapan kuruluşlara
  C-)TÜRSAB üyesi acentelere
  D-)ısteyen herkes yapabilir
12.    Kasko sigortalarında aşağıdakilerden hangisi teminat kapsamındadır?
  A-)Uyuşturucu madde veya alkollü araç kullanırken meydana gelen kazalar
  B-)Taşıma haddinden fazla yolcu ve yük taşınması sırasında meydana gelen hasarlar
  C-)Yağsızlık, susuzlukve yük taşınması sırasında meydana gelen hasarlar
  D-)Çalınmayateşebbüs sırasında meydana gelen hasarlar
13.    Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigorta Poliçesine göre tazminat ödeyen sigorta şirketi, hangi hallerde ödediği tazminatı rücu eder?
  A-)Sürücü alkollü iken kaza yapmışsa
  B-)Zarar gören taraf alkollü ise
  C-)Poliçe sahibi sigortalı araç sürücüsü kusurlu ise
  D-)Kazaya sebep olan sürücü tazminat ödemeyi kabul ettiğini yazılı olarak beyan ettiyse
14.    Aşağıdakilerden hangisi ulaşım ve haberleşme amacı ile yapılan bir haritadır?
  A-)Jeolojik harita
  B-)Maden haritası
  C-)Karayolu haritası
  D-)Kadastro haritası
15.    Aşağıdakilerden hangisi yakıt tüketimini arttıran nedenlerden biri değildir?
  A-)Fren ayarının yanlış (sıkı olması) yapılması
  B-)Hava filtresinin tıkalı olması
  C-)Vites kutusu yağınnın azalmış olması
  D-)Yakıt ayarının (zengin) yanlış olması
16.    Yakıt tüketiminin artmasına aşağıdakilerden hangisi neden olabilmektedir?
  A-)Motor yağının kabul edilebilir sınırlar içinde olması
  B-)Lastik hava basıncının çok düşük olması
  C-)Soğutma sıvısının renginin değişmesi
  D-)Fren hidrolik seviyesinin düşmesi
17.    Yeni araçlarda 1000-2000 km arasındaki servislerde yapılan işleme ne denir?
  A-)ılk bakım
  B-)Yağ değişimi
  C-)Supap ayarı
  D-)Lastik bakımı
18.    Araçta kullanılan yakıta ait özelliklerden hangisi yakıt sarfiyatının azaltılması hususunda katkı sağlar?
  A-)Yüksek oktanlı veya satanlı yakıt kullanılması
  B-)Düşük oktanlı veya satanlı yakıt kullanılması
  C-)Aracın kullanım kılavuzunda belirtilen yakıtın kullanılması
  D-)Motor performansını arttırıcı yakıt katkı maddelerinin kullanılması
19.    Ekonomik taşıt kullanımı sağlayabilmek için sürüş sırasında aşağıdakilerden hangisine dikkat edilmelidir?
  A-)Taşıtınızı mümkün olduğu kadar 90 km/h ve altında sürünüz
  B-)Taşıtlarla yapacağınız şehirlerarası yolculuklarda, aracınızın camlarını açık tutunuz
  C-)Hızınızı sürekli olarak değiştiriniz
  D-)Motoru ısıtmak için, motoru mümkün olduğu kadar çok rölantide çalıştırınız
20.    Vücudunda yanık olan bir kazazedenin, yarası üzerine aşağıdakilerden hangisi tatbik edilir?
  A-)Salça
  B-)Alkol
  C-)Soğuk su
  D-)Zeytinyağı
21.    Nabız aşağıdaki bölgelerin hangisinden alınmaz?
  A-)Kasık
  B-)Boyun
  C-)Bilek
  D-)Sırt
22.    Kaza yerinde müdahale ederken, ilk yardım amacıyla uygulanması gereken ilk adım aşağıdakilerden hangisidir?
  A-)Kazazedelerin ve kendi güvenliğinizin sağlanması
  B-)Kazazedelerin vakit kaybetmeden araçtan dışarı çıkarılması
  C-)Kazazedelerin hemen hastaneye taşınması
  D-)Kazazedelere ilaç verilmesi
23.    Bilinci kaybolmuş bir kazazedenin, solunum yolunun tıkanarak boğulmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
  A-)Bilincinin kaybolması ve buna bağlı olarak çenesinin kasılması
  B-)Dilin gevşeyip soluk yolu üzerine düşmesi ve soluk yolunun tıkanması
  C-)Başın arkaya gitmesi ve soluk yolunun tıkanması
  D-)Bilincin kaybolması ve bunun bir sonucu olarak vücudun kasılması
24.    Haritalardaki yollar üzerinde mavi zeminde beyaz yazı ile yazılan D-817 yazısı neyi belirtir?
  A-)Yolun düz olduğunu
  B-)Yolun 817 km olduğunu
  C-)Yolun 817 no'lu uluslararası yol olduğunu
  D-)Yolun 817 no'lu devlet yolu olduğunu
25.    Araç takip sistemlerinde aşağıdakilerden hangisinin yapılması mümkün değildir?
  A-)Aracın hızı kontrol edilebilir
  B-)Aracın rotası kontrol edilebilir
  C-)Sürücünün hata yapması engellenebilir
  D-)Aracın tahmini varış sürsi görülebilir