BAŞKENT SRC > DENEME TESTİ 16
SINAVA KATILAN TÜM KURSİYERLERİMİZE BAŞARILAR DİLERİZ
1.    Dijital göstergeli tip araçta aşağıdakilerden hangisi yapılmaz?
  A-)Akü takviyesi
  B-)Yağ takviyesi
  C-)Su takviyesi
  D-)Hidrolik takviyesi
2.    Haritalarda yolların üzerinde, sarı zemin üzerine beyaz yazı ile yazılan O-020 yazısı neyi belirtir?
  A-)O yolun bozuk olduğunu
  B-)O yolun sadece otobüslere açık olduğunu
  C-)Oyolun sadece otomobillere açık olduğunu
  D-)O yolun otoyol olduğunu
3.    Bakanlık taşıt belgelerinde kayıtlı taşıtların karıştığı yaralanmalı ve ölümlü trafik kazalarında, taşıt sürücüsünün hangi oranda asli kusurlu olması halinde yetki belgesi sahiplerini uyarır?
  A-)%20 ve üzeri
  B-)%3O ve üzeri
  C-)%40 ve üzeri
  D-)%50 ve üzeri
4.    Tazminat talebi sırasında istenen evraklar aşağıdakilerden hangisidir?
  A-)Vergi dairesinden borcu yoktur yazısı
  B-)ıtfaiye raporu
  C-)Trafik zaptı
  D-)Hepsi
5.    Can sigortaları aşağıdakilerden hangisini kapsamaz?
  A-)Kişinin kazada bacağının kopması
  B-)Kişinin kazada ölmesi
  C-)Kişinin kazada aracının hasar görmesi
  D-)Kişinin kazada kolunun kırılması
6.    Hasar ihbarı anında aşağıdakilerden hangisi gerekmez?
  A-)Poliçe numarası
  B-)Hasar tarihi, hasarın nerede meydana geldiği
  C-)Hasarlı emtianın bulunduğu adres ve irtibat telefon numarası
  D-)Hasara neden olan aracın motor beygir gücü
7.    Aşağıdakilerden hangisi tehlikeli madde taşıyan araçların donanımı değildir?
  A-)Yolda meydanagelebilecek arızaları giderebilecek avadanlık
  B-)En az iki adet yeterli kapasitede yangın söndürme cihazı
  C-)ıkaz işaretleri ve ihbar aletleri
  D-)Yedek parça
8.    ADR'ye göre, aşağıdakilerden hangisi ile tehlikeli madde taşıması yapılamaz?
  A-)Variller
  B-)Tahta fıçılar
  C-)Çuvallar
  D-)Hasarlı cam ambalaj
9.    Aşağıdakilerden hangisi tehlikeli madde taşıyacak araçlarda bulunması zorunlu donanımlardan değildir?
  A-)Alet takımı
  B-)ıki adet yeterli kapasitede yangın söndürme cihazı
  C-)ıkaz işaretleri ve ihbar aletleri
  D-)Asma kilit
10.    Tehlikeli madde taşıyan araçların güzergah ve park yerleri hangi kurumdan öğrenilmektedir?
  A-)şehirlerarası yollarda Karayolları Genel Müdürlüğünden
  B-)Büyükşehir belediye sınırları ve mücavir alanı içerisinde Ulaştırma Koordinasyon Merkezinden (UKOME)
  C-)ıl ve ilçe belediye sınırları içerisinde il ve ilçe trafik komisyonlarından
  D-)Hepsi
11.    Araç takip sistemlerinin faydaları ile ilgili olan aşağıdaki seçeneklerden hangisi yanlıştır?
  A-)Bu sistemlerle araçların sürekli denetimi sağlanabilir
  B-)şoförlerin, araçlarını güvenli kullanmalarını sağlar
  C-)ış hacmini ve kalitesini yükseltir
  D-)Zamandan ve yakıttan tasarruf sağlar
12.    Harita nedir?
  A-)Herhangi bir yerin havadan çekilmiş fotoğrafıdır
  B-)Herhangi bir yerin dağ, deniz, ovalarını gösteren çizimdir
  C-)Herhangi bir yerin kuşbakışı görünümünün, bir oran dahilinde küçülterek gösterilmesidir
  D-)Bir yerleşimin krokisidir
13.    Haritalarda, kare içindeki uçak resmi neyi belirtir?
  A-)Büyük havalimanlarını
  B-)Küçük havalimanlarını
  C-)Uçakların girmesinin yasak olduğunu
  D-)Uçakların rotalarını
14.    Türkiye, Avrupa'nın en büyük karayolu filosuna sahip olmasına rağmen taşımacılıktaki payını yeterince arttıramamaktadır, bunun sebeplerinden biri aşağıdakilerden hangisidir?
  A-)Araçlarımızın yeterince yeni olmaması
  B-)Türk sürücülerinin çok sık kaza yapması
  C-)Yeterli yükün olmaması
  D-)Ülkemize tahsis edilen geçiş belgelerinin sınırlı olması ve uygulanan kotalar
15.    Akümülatör başka bir akümülatör ile takviye yapılacaksa kutup başları nasıl bağlanır?
  A-)Artı kutup, artı kutupla-Eksi kutup, eksi kutupla
  B-)Eksi kutup, artı kutupla-Artı kutup, eksi kutupla
  C-)Artı kutup şase ile
  D-)Eksi kutup şase ile
16.    Aşağıdakilerden hangisi seyir halinde yakıt serfiyatını arttıran, aracın karşılaştığı dirençlerden biri değildir?
  A-)Yokuş direnci
  B-)Durma direnci
  C-)ıvme direnci
  D-)Yuvarlanma direnci
17.    Motorda çalışan parçaların temizliğini sağlayan, motorun soğumasına yardımcı olan ve daha önemlisi çalışan parçaların aşınmasını önleyen sistem aşağıdakilerden hangisidir?
  A-)Ateşleme sistemi
  B-)Yağlama sistemi
  C-)Frenleme sistemi
  D-)Soğutma sistemi
18.    Uyku ilacıyla zehirlenmelerde, ilk yardım önlemi olarak aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?
  A-)Kesinlikle hiç bir müdahale edilmez ambulansın gelmesi beklenir
  B-)Bilinci açıksa bol su içirip kusturulurve hemen sağlık merkezine götürülür
  C-)Bol miktarda koyu kahve içirilir
  D-)Kesinlikle kusturulmaz, ilacın vücuttan atılması için müshil verilir
19.    Kazazede de solunumun durduğu nasıl anlaşılır?
  A-)Göğüs kafesinde hareketsizlik varsa
  B-)Hasta bilincini kaybetmiş ise
  C-)Deri kül rengi olmuşsa
  D-)Gözbebekleri büyümüşse
20.    Bir kaza durumunda ilk yardım nerede uygulanmaya başlanır?
  A-)Hastanede
  B-)Sağlık ocağında
  C-)Kaza yerinde
  D-)Ambulansta
21.    Kan, vücudumuzda bulunan hangi sistemin parçasıdır?
  A-)Dolaşım sistemi
  B-)Hareket sistemi
  C-)Sinir sistemi
  D-)Solunum sistemi
22.    Uluslararası geçişlerde ilgiliişlemlerde hangi kurumun talimatı gereklidir?
  A-)Ulaştırma şurası
  B-)Ulaştırma Bakanı
  C-)Ulaştırma Bakanlığı
  D-)Karayolları Genel Müdürlüğü
23.    Türkiye'de yurt içi yük taşımacıığında, karayolundan sonra en çok tercih edilen taşıma modu aşağıdakilerden hangisidir?
  A-)Deniz yolu
  B-)Hava yolu
  C-)ıç su yolu
  D-)Demir yolu
24.    Aşağıdaki ülkelerden hangisine, genel olarak Trieste varışlı RO-RO hattı ile taşıma yapılmaz?
  A-)Polonya
  B-)Fransa
  C-)Almanya
  D-)ıspanya
25.    Aşağıdakilerden hangisi mobil iletişim sistemlerinin, güvenlik sistemleri uygulamalarından biri değildir?
  A-)Bankalar arası para taşımacılığı
  B-)Taksi ve otobüslerin acil takipleri
  C-)Kargo takip bilgi sistemi
  D-)Polis denetimi