BAŞKENT SRC > DENEME TESTİ 17
SINAVA KATILAN TÜM KURSİYERLERİMİZE BAŞARILAR DİLERİZ
1.    Aşağıdakilerden hangisi "güvenli sürüş tekniği" tanımına uyar?
  A-)Sürücünün, sürüşün her anında araca tam olarak hakim olması
  B-)Sürücünün, araç dışında gelişen olaylara seri şekilde cevap verebilmesi
  C-)Sürücünün, aracını doğru yerde, doğru pozisyonda ve olması gerektiği sürede intikalini en güvenli şekilde sağlaması
  D-)Hepsi
2.    Karayolu Turist Taşıma Araçlarının ve Seyahat Acentelerinin transfer ve turlarında kullanacakları yolcu taşıma araçlarında aşağıdaki niteliklerden hangisi aranmaz?
  A-)Havalandırma, ısıtma ve soğutma tesisatı bulunması
  B-)Her 15 koltuk için yangın söndürme cihazı bulunması
  C-)Kültür ve turizm bakanlığı onay belgesi
  D-)Ses tesisatı olması
3.    Aşağıdakilerden hangisi transfer ve tur araçlarında bulundurulması zorunlu olan belgelerden değildir?
  A-)Seyahat Acentesi işletme belgesi
  B-)Transferi yapılan yolcu listesi
  C-)TÜRSAB araç plakası ve turist taşıma aracı belgesi
  D-)Özel kasko sigorta poliçesi
4.    Aşağıdakilerden hangisi gümrükçe onaylanmış işlemlerden biri değildir?
  A-)Eşyayı bir gümrük rejimine tabi tutmak
  B-)Bir serbest bölgeye koymak
  C-)Gümrük bölgesinde imha etmek
  D-)Gümrük kapısı olmayan bir yerden geçirmek
5.    Bir menfaat karşılığı olsun veya olmasın kaçakçılık suçu işleyenlerin hal ve sıfatlarını bilerek yardım edenlere nasıl ceza verilir?
  A-)Kendileri suçu işlemedikleri için ceza verilmez
  B-)Asıl suçluya verilecek cezanın yarısı verilir
  C-)Asıl suçluya verilecek cezanın iki katı verilir
  D-)Asıl suçluya verilecek cezanın aynısı verilir
6.    Türkiye Cumhuriyeti Gümrük Bölgesi nereleri kapsar?
  A-)Sınırlarımızdan içeri girilen gümrük kapılarının olduğu, gümrükleme işlemlerinin yapıldığı bölgeyi
  B-)Gümrükleme işlemi yapabilen serbest bölgeleri
  C-)Gümrükleme işlemi yapılabilen havalimanlarını
  D-)Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde kalan tüm bölgeyi
7.    Gümrük yolu ne demektir?
  A-)Türkiye gümrük bölgesinin giriş noktalarındaki gümrük kapıları ile diğer gümrük kapıları arasında izlenmesi gereken zorunlu yollardır?
  B-)Sınır kapılarından ülke içine uzanan yolların tamamıdır
  C-)Haritalarda kırmızı ile işaretlenmiş tüm yollardır
  D-)Sadece demir yollarına gümrük yolu denir
8.    Küresel yer belirleme sistemi (GPS) aşağıdakilerden hangisinde kullanılır?
  A-)Araçların otoyollarda otomatik geçitlerinde
  B-)Navigasyon amaçlı dijital haritaların oluşturulmasında
  C-)Filoların merkezi bir sistem halinde görüntülenmesinde
  D-)Araçların konumlarının takip edilmesinde
9.    Mobil veri iletişim sisteminde araç takibinde aşağıdakilerden hangisi mümkün değildir?
  A-)Aracın hızı kontrol edilir
  B-)Aracın rotası kontrol edilir
  C-)Sürücünün hata yapması engellenir
  D-)Aracın varış süresi görülebilir
10.    ıletişim teknolojilerinin lojistik ve taşımacılıktaki önemi hangisidir?
  A-)Otomasyonu ve yüksek kapasite ile çalışmayı sağlar
  B-)Yüksek karla çalışmaya olanak tanır
  C-)Dağıtım bilgilerine erişimi sağlar
  D-)Hepsi
11.    Aşağıdakilerden hangisi güvenli sürücülük alışkanlıklarından değildir?
  A-)Yol şeritlerini izleme
  B-)Alkollü araç kullanma
  C-)Arabayı sürmeye başlamadan önce rotayı planlama
  D-)Diğer sürücüler ne yaparsa yapsın kendi kontrolünü kaybetmeme
12.    Turim taşımacıları aşağıdaki kurumlardan hangisine karşı sorumlu değildir?
  A-)TÜRSAB
  B-)Kültür ve Turim Bakanlığı
  C-)Ulaştırma Bakanlığı
  D-)Devlet Bakanlığı
13.    Aşağıdakilerden hangisi Turistlere kiralanacak araçların nitelikleri arasında yer almaz?
  A-)Karayolu Trafik mevzuatında belirtilen gerekli şartları taşımak
  B-)Rent a car özel kaskosu yaptırmak
  C-)Yerli araçlar için en çok üç, ithal araçlar için en çok beş yaşında olmak
  D-)Teknik bakımı yapılmış olmak
14.    Turistik merkezlerin tabelaları hangi renkte gösterilir?
  A-)Kırmızı
  B-)Yeşil
  C-)Siyah
  D-)Kahverengi
15.    ıyi ve güvenli sürüş kapsamında aşağıdaki davranışlardan hangisi yanlıştır?
  A-)Karşılaşılacak her türlü duruma karşıçözümleri önceden tasarlamak
  B-)Yoğun trafikte diğer sürücülerin ne yapabileceklerini önceden tahmin etmek için uzağa bakmak
  C-)Araç dışında gelişen olaylara seri şekilde cevap vermek
  D-)Araçta ABS, ASR, SRS, AIR-BAG gibi güvenlik sistemleri varsa hız limitlerini aşmak
16.    Aşağıdakilerden hangisi yakıt tüketimini arttırmaz?
  A-)Yüksek hız
  B-)şehir trafiğinin yoğunluğu
  C-)Motor çalıştıktan sonra derhal yola çıkmak
  D-)Lastik basıncının yetersiz olması
17.    Aşağıdakilerden hangisinin yakıt tasarrufu ile ilgisi yoktur?
  A-)Kirlenmiş hava filtresini değiştirmek
  B-)Aracı temiz tutmak kirlenmiş ise yıkatmak
  C-)Rölanti ayarını kontrol etmek, bozuksa ayarlatmak
  D-)Fren ayarlarını kontrol etmek, bozuksa ayarlatmak
18.    Acil yardım haberleşmesinde iletilecek mesaj nasıl olmalıdır?
  A-)Yazılı, sözlü ve hareketli
  B-)Ayrıntılı, detaylı ve uzun
  C-)Kısa, öz ve anlaşılır
  D-)şifreli ve gizli
19.    Aşağıdaki kemiklerden hangisinin kaza anında kırılması halinde, akciğerlere batarak zarar verme ihtimali daha fazladır?
  A-)Kaburga kemiği
  B-)Kafatası kemiği
  C-)Uyluk kemiği
  D-)Kaval kemiği
20.    Aşağıdakilerden hangisi şok pozisyonudur?
  A-)Yüz üstü yatış pozisyonunda kafa yana çevrilip, ayaklar biraz aşağıda, üstü örtülü pozisyon
  B-)Sırt üstü yatış pozisyonunda kafa yana çevrilip, ayaklar biraz yukarda, üstü örtülü pozisyon
  C-)Yan yatış pozisyonunda ayaklar birbirine parelel pozisyon
  D-)Oturmuş pozisyonunda baş öne eğilmiş ve dizler, diz kapaklarından katlanmış pozisyon
21.    Vücut yapı birimlerinin küçükten büyüğe doğur sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir?
  A-)Hücre-Doku-Organ-Sistem
  B-)Organ-Hücre-Doku-Sistem
  C-)Sistem-Doku-Organ-Hücre
  D-)Sistem-Organ-Doku-Hücre
22.    Aşağıdakilerden hangisi atardamar özelliklerindendir?
  A-)Fışkırır tarzda, koyu kırmızı renkte akar
  B-)Fışkırır tarzda, açık kırmızı renkte akar
  C-)Yavaş yavaş, koyu kırmızı renkte akar
  D-)Yavaş yavaş, açık kırmızı renkte akar
23.    Aşağıdakilerden hangisi uluslararası yol numarasıdır?
  A-)O-3
  B-)E-80
  C-)D100
  D-)K2
24.    Haritalarda mavi renkle çizilmiş bilgiler aşağıdakilerden hangileri için kullanılır?
  A-)Yolları gösterir
  B-)şehir merkezlerini gösterir
  C-)Su ile ilgili detayları gösterir
  D-)Turistik yerleri gösterir
25.    Aşağıdakilerden hangisi alkolün vücutta yarattığı etkilerden değildir?
  A-)Muhakeme yeteneğinde bozulma
  B-)Algılamada yavaşlama
  C-)Güvende yersiz bir atış
  D-)Dikkat becerisinde artış