BAŞKENT SRC > DENEME TESTİ 15
SINAVA KATILAN TÜM KURSİYERLERİMİZE BAŞARILAR DİLERİZ
1.    1 D Sınıf Sürücü Belgesi alıcak adaylar kaç yaşını bitirmiş olmalıdır?
  A-) 21
  B-) 22
  C-) 18
  D-) 19
2.    2 Trafik cezalarında tahsilat derhal yapılmadığı durumlarda, ceza ne kadar süre içerisinde ödendiğinde zamsız ödenir?
  A-) Tutanağın tebliği tarihinden 10 gün sonra
  B-) Bir ay içerisinde
  C-) Tutanağın tebliği tarihinden 7 gün sonra
  D-) Tutanağın tebliği tarihinden sonra 7 gün içinde
3.    3 Karayolu Trafik Yönetmeliğine göre; ağır vasıtaların yerleşim yeri dışı hız sınırı kaç km/saattir?
  A-) 50
  B-) 80
  C-) 90
  D-) 120
4.    4 Karayolu Trafik Yönetmeliğine göre Ağır vasıtaların otoyol hız sınırıkaç km/ saaattir?
  A-) 80
  B-) 90
  C-) 100
  D-) Hız sınırı yok
5.    5 Karayolu Trafik Yönetmeliğine göre Ağır vasıtaların yerleşim yeri içi hız sınırı kaç km/saat tir?
  A-) 30
  B-) 40
  C-) 50
  D-) 60
6.    6 ıki yönlü kara yolunun kullanıldığı, dört veya daha fazla şeritli yollarda aksine bir işaret bulunmadıkça, geçme ve dönme dışında aşağıdakilerden hangisi sağ şeridi izlemek zorundadır?
  A-) Kamyon
  B-) Otomabil
  C-) Kamyonet
  D-) Otobüs
7.    7 Hangi şartlarda sürücüler araç kullanmaktan derhal men edilirler?
  A-) Hız limitini %30 aşmaları halinde
  B-) Yönetmeliğe aykırı ışık takılması
  C-) Egzoz gaz ölçümünün zamanında yapılmaması
  D-) Uyuşturucu ve keyif verici maddeleri kullanarak güvenli sürüş yeteneklerini kaybetmeleri halinde
8.    8 Özellikle okul çevrelerinde öğrencilerin geçmesi için taşıt yolundan ayrılmış ve bir trafik işareti ile belirlenmiş alana ne ad verilir?
  A-) Okul geçidi
  B-) Yaya geçidi
  C-) Yaya yolu
  D-) şerit
9.    9 Sola dönüşlerde sücülerin uymak zorunda olduğu kurallar silsilesinde aşağıdakilerden hangisi yoktur?
  A-) Sola dönüş işareti vermek
  B-) Yolun gidişine ayrılmış kısmının soluna yanaşmak
  C-) Hız azaltmak
  D-) Dar bir kavisle dönmek
10.    10 Aşağıdaki taşıtlardan hangisinde sürücülerin ve yolcuların sigra içmesi yasaktır?
  A-) Özel otomobillerde
  B-) Resmi taşıtlarda
  C-) Toplu taşıma taşıtlarında
  D-) ıtfaiye araçlarında
11.    11 Yönetmelikte belirtilen miktarlar üzerinde alkollü araç kullanıldığı tespit edilen, araç sürücülerine suçun işlendigi tarihten geriye doğru 5 yıl içinde; birinci defasında aşağıdaki cezalardan hangisi uygulanır?
  A-) Sürücü belgeleri 8 ay süre ile geri alınır ve para cezası verilir
  B-) Sürücü belgeleri 6 ay süre ile geri alınır ve para cezası verilir
  C-) Sürücü belgeleri 2 yıl süre ile geri alınır ve para cezası verilir
  D-) Sürücü belgeleri 5 yıl süre ile geri alınır ve para cezası verilir
12.    12 Yönetmelikte belirtilen miktarlar üzerinde alkollü olarak araç kullanıldığı tespit edilen sürücüler suçun işlendigi tarihten geriye doğru 5 yıl içinde; ikinci defasında aşağıdaki cezalardan hangisi uygulanır?
  A-) Sürücü belgeleri 2 yıl süre ile geri alınır ve para cezası ile cezalandırılır
  B-) Sürücü belgeleri 5 yıl süre ile geri alınır ve para cezası ile cezalandırılır
  C-) Sürücü belgeleri 1,5 yıl süre ile geri alınır ve para cezası ile cezalandırılır
  D-) Sürücü belgeleri 6 ay süre ile geri alınır ve para cezası ile cezalandırılır
13.    13 Uyuşturucu ve keyif verici maddeleri alarak araç kullananlara 6 ay hapis cezası ile yönetmelikte belirtilen para cezasına ilaveten aşağıdaki cezaların hangisi uygulanır?
  A-) Sürücü belgeleri süresiz olarak geri alınır
  B-) Sürücü belgeleri 6 ay geri alınır
  C-) Sürücü belgeleri 1 yıl geri alınır
  D-) Sürücü belgeleri geri alınmaz
14.    14 Sürücüler iki yönlü trafiğin kullanıldığı taşıt yollarında karşı yönden gelen araöların geçişini zorlaştıran bir durum varsa geçiş kolaylaştırmak için aşağıdakilerden hangisini yapmak zorundadır?
  A-) Hızını azaltarak yoluna devam eder
  B-) Selektör yakarak gelen aracı uyarır
  C-) Karşıdan gelenin durmasını bekler
  D-) Aracını sağ kenara yanaştırır, gerektiğinde sağa yanaşıp durur
15.    15 Özellikle transit trafiğe tahsis edilen belirli yer ve koşullar dışında giriş ve çıkışın yasaklandığı, yaya, hayvan ve motorlu araçların giremediği ancak izin verilen motorlu araçların yararlandığı trafiiğin özel kontrole tabi tutulduğu karayoluna ne ad verilir
  A-) Erişme kontrıllü karayolu
  B-) Anayol
  C-) Çift yönlü karayolu
  D-) Tek yönlü karayolu
16.    16 Kara yollarında sürücülerin kural hataları yapmaları neticesinde karşılaştıkları para cezasını yasal süre içinde ödemedikleri takdirde uygulanacak olan aylık faiz oranı aşağıdakilerden hangisidir?
  A-) Bir ay sona ikiye katlar
  B-) % 10
  C-) % 5
  D-) % 7,5
17.    17 ıki yönlü kara yolunun kullanıldığı, dört veya daha fazla şeritli yollarda aksine bir işaret bulunmadıkça geçme ve dönme dışında aşağıdakilerden hangisi ağ şeridi izlemek zorundadır?
  A-) Kamyon
  B-) Otomobil
  C-) Kamyonet
  D-) Otobüs
18.    18 Görev sırasında, belirli araç sürücülerinin, halkın can ve mal güvenliğini tehlikeye sokmamak şartıyla, trafik kısıtlama ve yasaklarına bağlı olmamalarına ne denir?
  A-) Geçiş üstünlüğü
  B-) Yol verme
  C-) Geçiş hakkı
  D-) Geçiş kolaylığı
19.    19 Yeşil ışıktan sonra yanan sarı ışıkta sürücü ne yapmalıdır?
  A-) Durup, yolu kontrol ettikten sonra geçmelidir
  B-) Yavaşlayıp durmalıdır
  C-) Öndeki aracın sürücüsünü ikaz etmelidir
  D-) Kalkışa hazırlanmalıdır
20.    20 Aralıklı olarak yanıp sönen kırmızı ışığın anlamı nedir, bu ışıkta ne yapılır?
  A-) Dur anlamındadır, bu yerde durulur kontrol edildikten sonra yeniden hareket edilir
  B-) Bir trafik kazasının olduğunu bildiri, durulur
  C-) Diğer araçlara yol vereceğini gösterir, bütün araçlar geçinceye kadar beklenir
  D-) Tehlike anlamındadır, bu yerden yavaş ve dikkatli geçilir
21.    21 Bir kavşakta, trafik zabıtasın ile birlikte aynı zamanda ışıklı ve trafik cihazı da bulunuyor ise bu durumda sürücüler öncelikle hangisine uymak zorundadır?
  A-) Trafik işaret levhalarına
  B-) Trafik zabıtasına
  C-) Yer ve yön oklarına
  D-) Işıklı trafik cihazlarına
22.    22 Çok şeritli yollarda gidişi ayrılan şeritlerden hangisi devamlı olarak işgal edilmez?
  A-) En sağdaki
  B-) Ortadaki
  C-) En soldaki
  D-) Orta ile en sağdaki
23.    23 Yan yana çizilmiş iki devamlı çicginin anlamı nedir? bu çicgi boyunca hangi yasak getirilmiştir?
  A-) Karayolunu bölünmüş yol durumuna getirmiştir hiç bir sebeple çizgilerin soluna geçilmez
  B-) çizgi boyunca durma duraklama ve park etme yasağı konulmuştur
  C-) Karayolunu tek yönlü yol durumuna getirmiştir öndeki araçları geçmek yasaktır
  D-) Yolu tek yönlü hale getirmiştir ağır araçların sol tarafına geçmesi yasaktır
24.    24 Yerleşim yerleri içinde ve dışındaki kavşaklara kaç metre kala şerit değiştirmek yasaktır?
  A-) Yerleşim yerleri içinde 30, dışında 150
  B-) Yerleşim yerleri içinde 50, dışında 200
  C-) Yerleşim yerleri içinde 60, dışında 250
  D-) Yerleşim yerleri içinde 75, dışında 300
25.    25 Aşağıdakilerden hangisinde verilen durum'' ile izlenecek şerit arasında uyumsuzluk vardır?
  A-) Sola döneceklerin sol şeritte seyretmesi
  B-) Yolun boş olması halinde iki şeridin birlikte kullanılması
  C-) Araç geçenlerin sol şeritten gitmesi
  D-) Yavaş gidenlerin sağ şeridi izlemesi