BAŞKENT SRC > DENEME TESTİ 13
SINAVA KATILAN TÜM KURSİYERLERİMİZE BAŞARILAR DİLERİZ
1.    1 ıki nokta arasında düzenli yolcu taşımacılığı hizmetinin verilebilmesi için aşağıdakilerden hangisi gereklidir?
  A-) Ulaşım aracının kullanılabileceği yolun yapmış ve kullanılabilir halde olması
  B-) Taşımacılık yapan firmanın yeterli sermaye yatırımı yaparak taşmacı yetki belgesi alması
  C-) Yüklemenin yeterli düzeyde olması
  D-) Hepsi
2.    2 Taşıma mesafesine bakılmadan il sınırları içinde yapılan yolcu taşımaları hangi yasal düzenlemeye göre yapılır?
  A-) Trafik kanununa göre
  B-) Karayolu taşıma yönetmeliğine göre
  C-) Belediyeler kanunu göre
  D-) Vergi kanunlarına göre düzenlenir
3.    3 100 km' ye kadar olan şehirlerarası yolcu taşımaları ile ilgili düzenlenmeler kim tarafından yapılır?
  A-) ıçişleri Bakanlığınca
  B-) Ulaştırma Bakanlığınca
  C-) Valiliklerce
  D-) Belediyelerce yapılır
4.    4 Otobüsler için belirllenen sürücü dahil en az yolcu sayısı kaçtır?
  A-) 9
  B-) 18
  C-) 24
  D-) 42
5.    5 A1 Yetki Belgesi sahibi işletmelerinin sahip olmaları gerekli özmal ticari otomobil sayısı kaçtır?
  A-) 1
  B-) 2
  C-) 4
  D-) 6
6.    6 A2 Yetki Belgesi sahibi işletmelerinin sahip olmaları gerekli özmal ticari otamobil sayısı kaçtır?
  A-) 1
  B-) 3
  C-) 4
  D-) 5
7.    7 A3 Yetki Belgesi sahip olmaları gerekli özmal ticari otomabil sayısı kaçtır?
  A-) 3
  B-) 5
  C-) 6
  D-) 10
8.    8 A3 Yetki Belgesi sahiplerinin taşıt belgesine kayıt edilicek taşıtları ilk başvuru ve faaliyet süresince hiçbir şekilde kaç yaşından büyük olamaz?
  A-) 3
  B-) 5
  C-) 8
  D-) 16
9.    9 Yolcu taşımacılığında kullanılacak taşıtların, koltuk kapasitelerinin otobüslerde sürücü dahil kaç kişilik koltuk az olmaması gerekir?
  A-) 18
  B-) 24
  C-) 25
  D-) 42
10.    10 Yolcu Taşımacılığında kullanılan taşıtlarda taşıma esnasında taşıtın çalışma düzenini olumsuz bir şekilde etkilemeyecek, çalışır vaziyette bulundurulması zorunludur?
  A-) Cep Telefonu
  B-) CD Çalar
  C-) Video
  D-) Araç telefonu
11.    11 Yolcu Taşımacılığında kullanılan tasıtlarda kaç koltuk için en az 1 adet olmak üzere, boyun korsesi bulundurulması zorunludur?
  A-) 5
  B-) 8
  C-) 10
  D-) 15
12.    12 Yolcu Taşımalarında çalışacak olan sürücülerin tahsil durumu en az ne olmalı?
  A-) Okur yazar olmalı
  B-) ılkolkul mezunu olmalı
  C-) Lise ve dengi okul mezunu olmalı
  D-) Yüksek okul mezunu olması gerekir
13.    13 Sürücülerin bedeni ve psikoteknik açıdan sağlıklı olduklarını gösteren bir sağlık raporunu yetkili sağlık kuruluşlarındankaç senede bir yenilemeleri gerekir?
  A-) Her sene
  B-) ıki senede bir
  C-) Beş senede bir
  D-) Bir kez almaları yeterlidir
14.    14 Yolcu Taşımacılığında çalışacak otobüs sürücüleri mesleklerini en az kaç yaşında olması gerekir?
  A-) 18
  B-) 20
  C-) 26
  D-) 30
15.    15 Yolcu Taşımacılığında çalışıcak otobüs sürücüleri mesleklerini en çok kaç yaşına kadar yapabilirler?
  A-) 50
  B-) 55
  C-) 60
  D-) 62
16.    16 Kullanılan taşıtların karıştıkları trafik kuralları ihlallerinde uygulanacak olan para cezaları öncelikle olarak kime kesilir?
  A-) Aracın kullanan sürücüye
  B-) Aracın ruhsatında yazılı olan sahibine
  C-) Nakliye firmasına
  D-) Yetki belgesi sahibine
17.    17 Düzenli yolcu taşımalarında düzenlenen yolcu biletinde yazılı olması gerekmeyen konu aşağıdakilerden hangisidir?
  A-) Kalkış ve ve varış yeri
  B-) Koltuk numarası
  C-) Taşıma ücreti
  D-) Varış saati
18.    18 Düzenli yolcu taşımalarında düzenlenen yolcu biletinde yazılı olması gerekenler hangisidir?
  A-) Yetki belgesi sahibinin ve varsa acentesinin adı ve unvanı
  B-) Vergi dairesinin adı ve hesap numarası
  C-) Yannızca yolcunun adı,soyadı
  D-) Hepsi
19.    19 Yetki belgesi sahipleri her seferde seyehatte görevli olmayan en fazla en fazla kaç personelini bilet keserek ücretsiz taşıyabilir?
  A-) 1
  B-) 2
  C-) 3
  D-) Taşıyamaz
20.    20 Yurtiçi ve Uluslararası taşımalarda, yolcunun kaç kg. a kadar olan bagajı ücretsiz taşınır?
  A-) 15
  B-) 20
  C-) 30
  D-) 35
21.    21 Taşıtın içinde taşınabilecek canlı hayvan aşağıdakilerden hangisidir?
  A-) Kedi
  B-) Civciv
  C-) Kanarya
  D-) Hiçbiri
22.    22 Düzenli seferler ile yolcu taşımalarında kalkış ve varışların yapılacağı yolcu terminalleri,en az kaç metrekare alan üzerine kurulu olmalıdır?
  A-) 1500 m2
  B-) 2000m2
  C-) 2500 m2
  D-) 5000 m2
23.    23 Yolcuları terminale getirmek veya terminalden almak üzere yapılan giriş ve çıkışlarda özel otomobillerden kaç saate kadar hiçbir şekilde ücret alınamaz?
  A-) Yarım saat
  B-) Bir saat
  C-) Onbeş dakika
  D-) Yirmibeş dakika
24.    24 Yetki Belgesi sahipleri, yolcuya gelebilecek bedeni zararlar için aşağıdaki sigorta türlerinden hangisini yaptırmak zorunda değildir?
  A-) Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortası
  B-) Hayat Sigorta
  C-) Karayolu Yolcu Taşımacılığı Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza Sigortası
  D-) Hiçbiri
25.    25 Yolcu bilet iadesi otobüs hareket saatinden ne kadar önce yapıllırsa kabul edilir?
  A-) 48 saat
  B-) 24 saat
  C-) 12 saat
  D-) 8 saat