BAŞKENT SRC > DENEME TESTİ 10
SINAVA KATILAN TÜM KURSİYERLERİMİZE BAŞARILAR DİLERİZ
1.    ADR' ye göre sürücünün yükümlülüğü aşağıdakilerden hangisi değildir?
  A-) Hasarlı parça yükleri nakledilmez
  B-) Yangın söndürücüleri ve diğer öngörülmüş donanımları bulundurmalı ve istendiğinde yetkililere göstermelidir
  C-) Refakat evraklarını yanında bulundurmalı ve istendiğinde yetkililere göstermelidir
  D-) Yükü biran önce teslim etmek amacıyla üztünlük kullanarak en kısa yolutakip etmelidir
2.    Bölünmüş kara yolunda meydana gelen trafik kazasında aşağıdakilerden hangisi asli kusur sayılır?
  A-) En soldaki şeridin sürekli işgal edilmesi
  B-) Takip mesafesine uyulmaması
  C-) Aracın cinsine ve teknik yapısına uygun olmayan hızla gidilmesi
  D-) Öndeki araca arkadan çarpılması
3.    Kamyon, kamyonet, römork ve yarı römorklarda yükle birlikte yolcu taşınması gerektiği hallerde alınacak tedbirlerden biri aşağıdakilerden hangisidir?
  A-) Kamyon, kamyonet, römork ve yarı römorklarda yolcu taşınamaz
  B-) Yolcuların ön kısmına oturtulması, yüklerin arka kısma sağlamca yerleştirilmesi
  C-) Yükün, kasa zeminine yerleştirilmesi ve yolcuların yük üzerine oturtulması
  D-) Yüklerin sağlam olarak yerleştirilmiş ve bağlanmış olması, yolcuların ayrı bir yerde oturtulması
4.    Araçların çamurluk, basamak, karoser kenarı, sürücü mahallinin veya aracın üstü, bagaj merdiveni gibi dış kısımlarının ve yük üzerinde ne yapılmaz?
  A-) Firma unvanı ve işaretleri bulundurulamaz
  B-) Hoparlör takılamaz
  C-) Projektör takılamaz
  D-) Yolcu taşınamaz
5.    Araçların aydınlatma tesisatı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
  A-) Aydınlatma düzenleri kurallara uygun olarak yerleştirilmeli ve her zaman çalışır durumda olmalıdır
  B-) Ön taraftan kırmızı ışık, arkadan ise geri vites lambası dışında beyaz ışık görülmemelidir (Kara Yolları Trafik Yönetmenliğinin izin verdiği özel amaçlı araçlar hariç)
  C-) Dönüş lambaları ve 4'lü uyarı sistemi dışında araçlarda dışarıdan görülecek yanıp sönen başka aydınlatma bulunmayacaktır
  D-) Hepsi
6.    Malların kontrolü sıcaklıklarda taşınması için donatılmış sabit veya sabit olmayan üst yapılı araca ne ad verilir?
  A-) Römork
  B-) Yarı römork
  C-) Kamyon
  D-) Frigorifik araç
7.    Taşıma sınırı aşılsın aşılmasın hangi ağırlıkları aşacak araçların yüklenmesi yasaktır?
  A-) Yüklü ağırlığını
  B-) Yüksüz ağırlığını
  C-) Toplam ağırlığını
  D-) Dingil ağırlıklarını
8.    Karayollarında trafiğe çıkarılacak araçların yüklü ve yüksüz olarak azami yükseklikleri kaç metredir?
  A-) 2
  B-) 2,5
  C-) 3,5
  D-) 4
9.    Aşağıdakilerden hangisi omurga yaralanması belirtilerindendir?
  A-) Ateş yükselmesi
  B-) Sürekli bulantı ve kusma
  C-) Yaralanma bölgesinin alt taraflarında felç
  D-) Öksürme ile açık renkli, köpüklü kanın ağızdan gelmesi
10.    Hangi durumdaki kazazedenin sedyesiz ve oturtularak taşınmasında tehlike yoktur?
  A-) Bacak kemiği kırık olan
  B-) Solunum zorluğu olan
  C-) Kol kemiği kırık olan
  D-) Omurga kırığı olan
11.    Tahriksiz tek dingilde izin verilen azami ağırlık kaç tondur?
  A-) 7
  B-) 8
  C-) 9
  D-) 10
12.    Sürücüler şehirlerarası yola çıktıklarında yanlarına aşağıdakilerden hangisini almalıdırlar?
  A-) Karayolları haritası
  B-) şehir planı
  C-) şehir haritası
  D-) şehir krokisi
13.    Ticari amaçlı yük ve yolcu taşımacılığı yapan araç sürücüleri iki gün 9 saatlik azami kullanma süresini aşabilir.Bu iki günde en fazla kaç saat araç kullanabilirler?
  A-) 10
  B-) 11
  C-) 12
  D-) 14
14.    Ticari taşıt sürücüleri 24 saat içinde en az kaç saat kesintisiz olarak dinlenme süresi kullanmalıdır?
  A-) 6
  B-) 7
  C-) 8
  D-) 11
15.    Tehlikeli maddelerin taşımasında kullanılan ambalajlar aşağıdakilerden hangisidir?
  A-) Variller
  B-) Tahta fıçılar
  C-) Bidonlar
  D-) Hepsi
16.    Tehlikeli madde taşıyan araçlarda kaç tane kaç kilogramlık yangın söndğrme cihazı bulundurulmaktadır?
  A-) 5 kilogramlık 3 adet
  B-) 6 kilogramlık 2 adet
  C-) 8 kilogramlık 2 adet
  D-) 10 kilogramlık 2 adet
17.    Boş olarak karayolunda kullanılan tehlikeli maddetaşıyan araçlar hangi hızla sürebilir?
  A-) Tehlikeli maddenin cinsine uygun bir hızla
  B-) Yol ve trafik durumuna uygun bir hızla
  C-) Kendi sınıflarına giren araçlara ait hızla
  D-) Aracın teknik özelliğine uygun bir hızla
18.    Tehlikeli yük taşımacılığında, uygun araçları ve aktiviteleri belirlemek ve uygun olan en güvenli yolla bu aktivitelerin yönetimini kolaylaştırmak, kimin görevidir?
  A-)Taşımacının
  B-)Gönderenin
  C-)ışletmecinin
  D-)Tehlikeli yük danışmanının
19.    Tehlikeli maddelerin kara yoluyla taşınması hakkındaki yönetmenliğin yayın ve yürürlük tarihi aaşağıdakilerden hangisidir?
  A-)31 Mart 2007-1 Ocak 2009
  B-)25 şubat 2007-1 Ocak 2008
  C-)25 şubat 2006-25 şubat 2006
  D-)31 Mart 2007-31 Mart 2008
20.    Aşağıdakilerden hangisi yakıt tasarrufu sağlar?
  A-)Eskimiş ve ayarı bozulmuş bujileri değiştirmek
  B-)Yağ filtresini değiştirmek
  C-)Yakıt filtresini değiştirmek
  D-)Zamanında benzin almak
21.    Aşağıdakilerden hangisi mal sigortasına örnektir?
  A-)Kasko sigortası
  B-)Yangın sigortası
  C-)Nakliyat sigortası
  D-)Hepsi
22.    Seyahat esnasında meydana gelen ve taşımanın devamına engel olan sebeplerin, belirsiz bir süre beklemeyi mecburi kılması halinde yetki belgesi sahibi, aşağıdaki davranışlardan hangisi ve/veya hangilerini yapmak zorundadır? I.Bir başka güzergahı izleyerek taşımayı tamamlamak II.Yolcuyu güzergah üzerinde yolcunundilediği bir yere kadar götürmek III.Yolcu, eşya ve kargoyu hareket noktasına geri getirmek IV.Yolcuyu taşımayı engelleyen sebep ortadan kalkıncaya kadar uygun bir otelde konatlatmak
  A-)I-II
  B-)I.III
  C-)II-III
  D-)I-II-III
23.    Aşağıdakilerden hangisi, geçiş yapan araç sürücüsünün yapacağı davranışlardan biri değildir?
  A-) Yol durumunu kontrol etmek
  B-) Aracının hızını azaltmak
  C-) şerit değiştirme lambalarını kullanmak
  D-) Öndeki araç sürücüsünü uyarmak
24.    Bir ticari araç sürücüsü vermek zorunda olduğu toplam mola süresini 9 saat içinde bölerek kullanmak isterse aşağıdakilerden hangisi mola süreleri yanlış olur?
  A-) 30+15 dakika
  B-) 15+30 dakika
  C-) 15+15+15 dakika
  D-) 10+10+10+15 dakika
25.    Ağırlık ve boyutları bakımından belirlenen sınırları aşan, bölünmeyen ve başka ulaşım imkanı olmayan özel yüklerin karayolu ile taşınması için hangi kuruluştan özel izin alınır?
  A-) Emniyet Genel Müdürlüğü'nden
  B-) Ulaştırma Bakanlığı'ndan
  C-)Karayolları Genel Müdürlüğü'nden
  D-) ıçişleri Bakanlığı'ndan